Digitaal loket kinderopvang

26
maart
2019

Samen met Interleuven en 17 andere gemeenten in Vlaams-Brabant werkt de stad Tienen mee aan een regionaal digitaal loket kinderopvang. Dit loket moet ouders helpen in hun zoektocht naar kinderopvang. Het is hiermee het eerste digitale platform dat op zo’n grote schaal wordt opgezet. Het project leverde al een selectie op voor de ‘Gouden Kinderschoen 2019’.

Het digitaal loket kinderopvang helpt ouders om de kinderopvang te vinden die ze zoeken. Hun vraag wordt geregistreerd en gekoppeld aan het aanbod. Ouders moeten dus maar één keer inschrijven. De toewijzing van beschikbare opvangplaatsen gebeurt wel nog steeds door het ‘individuele’ opvanginitiatief, zodat de eigenheid van elke voorziening behouden blijft. Door het bundelen van alle aanvragen, kan het digitale loket er mee voor zorgen dat opvanginitiatieven zich meer kunnen toeleggen op hun kerntaken.

18 gemeenten uit Vlaams-Brabant stapten in dit project. De drie pilootgemeenten Herent, Tienen en Tielt-Winge zullen het systeem uitvoerig testen vooraleer het uitgerold wordt in de andere gemeenten. Verwacht wordt dat eind 2019 alle digitale loketten kinderopvang actief zullen zijn. Deze regionale samenwerking, waarbij een totaalpakket wordt aangeboden en de hele sector deelneemt, is uniek en kan als piloot worden gebruikt voor andere regio’s.

Voor dit project wordt nauw samengewerkt met de stad Leuven, die haar ruime ervaring en expertise met hun lokaal digitaal loket kinderopvang ten dienste stelt van het regionale platform.

Het project geeft de stad Tienen de kans een objectieve weergave te krijgen over het al dan niet bestaande tekort in de kinderopvang. Nu schrijven ouders hun kinderen vaak op meerdere plaatsen in, waardoor er een vertekend beeld ontstaat.

Daarnaast biedt het onlineplatform ook de nodige ondersteuning bij de (verdere) uitbouw van het lokaal loket kinderopvang. Zo zijn er later eventueel mogelijkheden om uit te breiden naar voor- en naschoolse opvang.

Het regionaal digitaal loket kinderopvang werd bovendien geselecteerd om mee te dingen naar de ‘Gouden Kinderschoen 2019’ van VVSG die de inzet en investeringen van lokale besturen op vlak van kinderopvang bekroont.

Je vindt het digitale loket kinderopvang op www.kinderopvanginmijnbuurt.be.

Contact

 • Sociaal Huis

  Kabbeekvest 110
  3300 Tienen

  • Tel 016 80 11 11
  • Fax 016 80 11 19

  Openingsuren

  • Vandaag gesloten
  • Morgen open van 08.30 tot 12.00 uur, van 13.00 tot 16.00 uur, van 18.00 tot 20.00 uur
  Alle contactinfo en openingsuren