Update corona - Stad Tienen blijft verenigingen verder ondersteunen

30
maart
2021
2011-07-10-skeelerepiste-belgian-grand-prix-0045.jpg

De coronacrisis treft ook de lokale cultuur-, jeugd- en sportverenigingen. Hun normale werking staat onder druk. De stad Tienen verdeelt ook in 2021 de beschikbare middelen uit het Vlaams noodfonds in overleg met deze getroffen sectoren.

Om de verenigingen wat financiële ademruimte te geven, stelt de Vlaamse regering 83,9 miljoen euro uit het Vlaams noodfonds ter beschikking. Elke gemeente krijgt middelen toegewezen die ze op haar beurt kan inzetten om de verenigingen te ondersteunen. Er zijn geen voorwaarden of criteria voor de aanwending van de middelen. Gemeenten mogen zelf beslissen hoe ze deze middelen besteden. Voor de stad Tienen gaat het om een bedrag van 534.902,99 euro.

In overleg met een afvaardiging van de netwerken jeugd, sport en cultuur werd het voorstel goedgekeurd de middelen in 3 luiken te verdelen. Het eerste luik bevat het toekennen van een korting van 75 % op de huurprijs van de stedelijke infrastructuur zoals zwembad De Blyckaert, sportcentrum Houtemveld, CC de Kruisboog en de ontmoetingscentra. Deze regeling zal ook in 2021 verdergezet worden.

In een tweede luik werd beslist om elke vereniging op het einde van 2020 een T-bon ter waarde van 150 euro toe te kennen. Dit is een geschenkbon die bij de lokale handelaars en horecazaken opgenomen kan worden.

Een derde luik focust op de schade geleden door de coronacrisis. Eind 2020 werd voor iets meer dan 170.000 euro aan extra steun verdeeld onder de verenigingen aan de hand van een coronatoelagereglement. Na een evaluatie met de netwerken, werd het reglement aangepast en voorziet de stad een extra budget van 185.000 euro.

Op donderdag 25 maart ‘21 keurde de gemeenteraad dit reglement goed. Hierdoor kunnen de erkende Tiense jeugd-, sport- en cultuurverenigingen financiële noodsteun aanvragen voor gemaakte onkosten en geleden verliezen in de periode van 1 november ’20 t/m 31 oktober ‘21. Dit kunnen bv. kosten zijn die gemaakt werden om kampen, stages en andere activiteiten coronaproof te organiseren, zoals huurgelden of de aankoop van producten, materialen en signalisatie.

Voor 2021 kan er ook een toelage aangevraagd worden als compensatie voor één of meerdere geannuleerde activiteiten. Hierbij kan, op vraag van de sportclubs, ook het verlies n.a.v. de sluiting van een cafetaria in aanmerking komen.

Een toelage aanvragen voor de periode november ’20 t/m 31 oktober ’21 kan vanaf 1 september ’21 t/m 15 november ’21. De verenigingen worden nog ingelicht over de aanvraagprocedure. 

Contact