Update corona - Stad Tienen blijft verenigingen verder ondersteunen

22
december
2021
2011-07-10-skeelerepiste-belgian-grand-prix-0045.jpg

Ook in 2021 liet de coronacrisis zijn sporen achter bij de lokale cultuur-, jeugd- en sportverenigingen. De stad Tienen verdeelt in een tweede ronde de beschikbare middelen uit het Vlaams noodfonds onder de 71 verenigingen die een aanvraag ingediend hebben.

De stad Tienen kreeg van de Vlaamse regering een bedrag van 534.903 euro om de lokale cultuur-, jeugd en sportverenigingen te ondersteunen. Eind 2020 werd voor iets meer dan 170.000 euro aan extra steun verdeeld onder de verenigingen aan de hand van een toelagereglement. Na een evaluatie met de netwerken, werd het reglement aangepast en voorzag de stad voor 2021 een extra budget van 185.240 euro.

71 erkende Tiense verenigingen zullen in deze tweede ronde financiële noodsteun ontvangen voor gemaakte onkosten en geleden verliezen in de periode van 1 november ’20 t/m 31 oktober ‘21. Dit zijn bv. kosten die gemaakt werden om kampen, stages en andere activiteiten coronaproof te organiseren, zoals huurgelden of de aankoop van producten, materialen en signalisatie. Er kon ook een toelage aangevraagd worden als compensatie voor geannuleerde activiteiten of het verlies aan inkomsten door de sluiting van een cafetaria.

Met deze noodsteun biedt de stad Tienen belangrijke ondersteuning aan de verenigingen die, ondanks de geldende coronamaatregelen, hun werking kunnen voortzetten en ontspanning kunnen blijven bieden aan talloze mensen uit de regio.

Contact