Informatie tijdens de coronacrisis

Banner coronavirus

Laatste update: dinsdag 4 augustus '20 om 12.00 uur

Verplichting mondmaskers

Vanaf zaterdag 25 juli '20 geldt de verplichting om een mondmasker te dragen in de afgebakende handelskern, zijnde de Leuvensestraat, Hennemarkt, Nieuwstraat, Spiegelstraat, Grote Markt, Veemarkt en Kalkmarkt, en in de aanloopstraten nl. Peperstraat, Gilainstraat (vanaf de kruising met de Oude Vestenstraat en de Waaibergstraat tot aan de Grote Markt), Minderbroedersstraat (vanaf de kruising met het Torsinplein tot aan de Grote Markt) en de Beauduinstraat (vanaf de kruising met het Kapucijnenplein tot aan de Veemarkt). Deze maatregel is van toepassing vanaf de leeftijd van 12 jaar.

Annulatie alle evenementen tot eind september

De stad Tienen annuleert haar zomerprogrammatie en alle andere evenementen (tenzij deze geregeld zijn in een apart protocol zoals bv. voor de jeugd,- sport- en cultuursector) tot eind september. Tienen volgt hiermee de aanbeveling van de nationale veiligheidsraad om alle evenementen die een risico met zich meebrengen af te gelasten.

Dienstverlening stads- en OCMW-diensten

De stads- en OCMW-diensten hebben hun normale werking terug opgestart, maar werken enkel op afspraak:

 • 016 80 57 00 (afspraken diensten stadhuis en technische dienst - elke werkdag van 08.00 tot 16.00 uur, op dinsdag ook van 18.00 tot 20.00 uur)
 • 016 80 11 11 (afspraken OCMW/Sociaal Huis - elke werkdag van 08.00 tot 16.00 uur, op maandag ook van 18.00 tot 20.00 uur)
 • 016 80 58 30 (informatie over corona en algemene vragen - elke werkdag van 08.00 tot 16.00 uur)

 

 • Raadpleeg www.tienen.be/e-loket voor digitale aanvragen.

 • De snelbalie in het stadhuis is open voor de afhaling van documenten, dit zonder afspraak.

 • Afvalzakken en gft-stickers zijn opnieuw verkrijgbaar in het stadhuis. De grijze afvalzakken klein en groot formaat worden voortaan ook per stuk verkocht. Raadpleeg hier ook de lijst met andere verkooppunten.

 • Er wordt gevraagd zoveel mogelijk via Bancontact te betalen.

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf 12 jaar bij het betreden van de openbare gebouwen.

 

Bibliotheek
Burgerzaken
 • Huwelijken in het stadhuis mogen in aanwezigheid van max. 30 personen plaatsvinden (twee medewerkers van de stad en de schepen inbegrepen). Een receptie na de plechtigheid is niet toegelaten. Het dragen van een mondmasker is verplicht zolang men niet neerzit, maar mag wel even verwijderd worden voor een fotomoment.

CC De Kruisboog
 • CC De Kruisboog maakt vanaf 17 augustus '20 de programmatie voor het seizoen 2020-2021 bekend.

 • Voor het nieuwe seizoen wordt er niet gewerkt met abonnementen.

 • Naargelang de maatregelen die gelden op dat moment, kunnen voorstellingen van zaal veranderen.

 • De verhuur van de vergaderruimten in het Vrijetijdscentrum is opnieuw toegelaten onder voorwaarden. Contacteer de zaalverantwoordelijke voor meer informatie.

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf 12 jaar bij het betreden van de openbare gebouwen.

Erfgoedsite
 • De Streekshop en het toeristisch infokantoor zijn opnieuw open. De winkel betreden gebeurt via de ingang op het Torekesplein. De winkel verlaten kan via de zijkant in de zuilengalerij. Er mogen max. 3 klanten tegelijk in de winkel aanwezig zijn en een veilige afstand moet bewaard blijven. Betalen kan enkel met Bancontact, Omdat museum het Toreke gesloten blijft voor herstellingswerken, zal de Streekshop op zondag gesloten zijn.
 • De leeszaal van het stadsarchief is opnieuw open. Er mogen max. 3 personen tegelijk aanwezig zijn en een veilige afstand dient bewaard te worden.

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf 12 jaar bij het betreden van de openbare gebouwen.

 • Museum het Toreke blijft gesloten omwille van herstellingswerken.

Jeugddienst & Huis van het Kind Tienen
 • Het speelpunt van Huis van Kind is gesloten. 

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf 12 jaar bij het betreden van de openbare gebouwen.
 • De vrijetijdsdiensten van de stad hebben een alternatief zomerprogramma voor de jeugd uitgewerkt dat voldoet aan de opgelegde voorwaarden. Alle informatie vind je op www.tienen.be/zomeropvang.

 • De partners van Huis van het Kind Tienen blijven aan de slag, maar hebben hun werking gereorganiseerd. Hier vind je een overzicht

Markten
 • Voor de drie markten is er een circulatieplan uitgestippeld en worden de nodige affiches met richtlijnen voor de marktbezoekers uitgehangen.

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf de leeftijd van 12 jaar.

OCMW

Ouderen kunnen naar het infoloket 65+ bellen via tel 016 80 11 28  en worden verwezen voor:

 • bedeling van maaltijden aan huis;  
 • informatie over de diensten en organisaties die thuiszorg verlenen (gezinszorg, , boodschappendienst, traiteurs…);
 • hulp bij het aanvragen van deze diensten;
 • een luisterend oor tijdens deze moeilijke periode.

Openbare speelpleinen / sportinfrastructuur / recreatiedomein Viander
 • In de openbare domeinen geldt een samenscholingsverbod.

 • Individueel vissen in het Vianderdomein is toegelaten met een maximum van 30 vissers verspreid over het domein. Tienenaars kunnen alle dagen van de week komen vissen, niet-Tienenaars (leden Tiense Fishingclub met een abonnement) kunnen van maandag t/m vrijdag komen vissen. De nodige richtlijnen worden ter plaatse uitgehangen.

 • Groepstrainingen buiten in clubverband met maximum 50 deelnemers mogen plaatsvinden, mits het respecteren van een veilige afstand en in aanwezigheid van een meerderjarige trainer. Individuele sporters mogen tijdens de clubtrainingen geen gebruik maken van de accommodatie. De kleedkamers en het sanitair blijven gesloten. Vanaf augustus wordt de indoor sportinfrastructuur opnieuw beperkt opengesteld voor de sportverenigingen.

 • De Finse piste en grasterreinen binnen het sportcentrum Houtemveld (met uitzondering van de voetbalterreinen) mogen vrij gebruikt worden op voorwaarde dat de geldende regelgeving in acht genomen wordt (veilige afstand, individueel sporten zonder trainer enkel in aanwezigheid van max. 2 andere personen die niet onder hetzelfde dak wonen). De voetbalterreinen mogen voorlopig niet gebruikt worden omdat deze pas ingezaaid werden.

 • Het skatepark  in het sportcentrum Houtemveld is open. De stad benadrukt wel dat samenscholingen nog altijd verboden zijn en dat ook hier de social distancingmaatregelen nog steeds gelden. Hierop zal toezicht uitgeoefend worden.

 • De (buurt)speeltuinen zijn open onder strikte voorwaarden. Tussen kinderen die niet tot hetzelfde gezin behoren moet een afstand van 1,5 meter bewaard blijven. Op de toestellen hangt het maximum aantal deelnemers. Samenscholingen blijven verboden.

 • Het zwembad is opnieuw open. Raadpleeg hier de maatregelen die er gelden
Recyclagepark EcoWerf
 • Het recyclagepark in Tienen is open, mits strikte voorwaarden. Meer informatie vind je hier.

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht.

 • Afvalophalingen zullen zoveel mogelijk doorgaan. Wordt het afval niet opgehaald, dan haal je dit opnieuw binnen.

Sociaal Huis
 • De zitdagen van externe instanties in het Sociaal Huis zijn tot nader order geannuleerd.

 • De maatschappelijke werkers van het OCMW werken uitsluitend op afspraak (bel 016 80 11 11).

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf 12 jaar bij het betreden van de openbare gebouwen.

Hoe help ik zelf de verspreiding bestrijden?

Om de verspreiding van het virus in te dijken, zijn er een aantal eenvoudige maatregelen die ook toegepast worden om de verspreiding van griep en andere virussen te voorkomen:

 • was je handen regelmatig 40 tot 60 seconden met zeep;
 • gebruik een papieren zakdoekje en gooi het na gebruik meteen weg in een afsluitbare vuilbak;
 • heb je geen papieren zakdoekje bij de hand, hoest of nies in de binnenkant van je elleboog;
 • vermijd het om handen, kussen of knuffels te geven;
 • blijf thuis wanneer je ziek bent. Bel de huisarts bij het vermoeden van een besmetting, ga niet in de wachtzaal zitten;
 • hou afstand van andere mensen waar mogelijk;
 • draag een mondmasker wanneer een veilige afstand niet mogelijk is.

Steun de lokale handel

Na een reeks fiscale maatregelen, lanceert de stad Tienen de T-bon om de lokale handel en horeca in deze moeilijke periode te ondersteunen. Alle informatie vind je hier.

Koop lokaal 

Informatie voor zelfstandigen

Heropstart horecazaken

Heropstart handelszaken

 • Voor handelaars die heropstarten, stelt de FOD economie een gids, communicatiemateriaal en een 'COVID-19 winkelplan' ter beschikking. Zij dienen zelf een werkwijze uit te werken om de heropstart op een veilige manier te laten verlopen met inachtneming van alle regels van hygiëne, veiligheid en social distancing. Deze info moeten ze kunnen voorleggen wanneer ze controle krijgen van de bevoegde instanties.

 • De stad stelt een affiche ter beschikking voor het hanteren van een veilige afstand en een max. aantal klanten in de winkel.

 • De stad liet een affiche ontwerpen om de inwoners te stimuleren lokaal te kopen. Je kan deze hier downloaden en in je zaak uithangen.

 • Op het platform www.tienen.be/kooplokaal worden alle handelszaken gebundeld. Je kan je als handelaar op deze website gratis registreren om in het overzicht opgenomen te worden.

Heropstart bedrijven

Voor bedrijven die heropstarten, stelt de FOD economie een generieke gids ter beschikking om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan op het werk. Zij dienen zelf een werkwijze uit te werken om de heropstart op een veilige manier te laten verlopen met inachtneming van alle regels van social distancing. Deze info moeten ze kunnen voorleggen wanneer ze controle krijgen van de bevoegde instanties.

Aankoop beschermingsmateriaal


Steunmaatregelen

Hieronder vind je enkele links waar info rond (steun)maatregelen, regelgeving en veelgestelde vragen voor ondernemers gebundeld zijn:


De stad Tienen nam een aantal maatregelen om ondernemers in deze moeilijke periode te ondersteunen:

 • Met het oog op de heropstart van de horecazaken, kunnen horeca-uitbaters nu reeds een aanvraag indienen voor de plaatsing of uitbreiding van een terras. Alle info is hier terug te vinden.

 • De stad lanceert de T-bon. Handelaars kunnen op dit systeem intekenen waarbij inwoners waardebonnen van 5 of 20 euro aankopen en de stad de aankoopwaarde met 20 % verhoogt tot respectievelijk 6 en 24 euro. Het bedrag wordt onmiddellijk doorgestort naar de betreffende ondernemingen. Alle info is hier terug te vinden.

 • Op het platform www.tienen.be/kooplokaal worden (via Vlaanderen online) alle handelszaken gebundeld. Je kan je als handelaar op deze website gratis registreren om in het overzicht opgenomen te worden.

 • De terrassentaks geschrapt wordt tot nader order geschrapt.

 • Inningen van lokale belastingen voor ondernemers worden opgeschort tot 30 september ’20.

 • De markten zijn ondertussen afgeschaft, maar voor de voorbije periode in de coronacrisis waarin deze nog toegelaten waren, is geen belasting op standplaatsen verschuldigd.

 • Bedrijven en zelfstandigen kunnen een afbetalingsplan bekomen voor de stedelijke belastingen voor de aanslagjaren 2019 en 2020, met een gespreide aflossing over de jaren 2020 en 2021.

 • De stad zal een promofonds oprichten voor het opzetten van gezamenlijke acties ter ondersteuning van de lokale handel. Hiervoor wordt een bedrag van 200.000 euro uitgetrokken. In dat kader zal er onmiddellijk werk gemaakt worden van het aanstellen van een ‘citymanager’. Voor de horeca en detailhandel wordt in onderling overleg een actieplan op maat uitgewerkt.

 • De stad liet een affiche ontwerpen met de boodschap 'Koop lokaal' die de handelaars kunnen uithangen om de inwoners te stimuleren lokaal te kopen.

 • De stad engageert zich om betalingen aan leveranciers zo snel mogelijk uit te voeren.


Nuttige contactgegvens

 • Dienst economie stad Tienen: tel 016 80 57 67 (elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur), lokaleeconomie@tienen.be
 • Gratis infonummer FOD economie: tel 0800 12 033

 

Algemene contactgegevens voor meer info

Algemeen

 • het gratis infonummer 0800 14 689 (met vragen over het coronavirus en gezondheid - elke dag van 08.00 tot 20.00 uur)
 • het gratis infonummer 0800 120 33 (met vragen over economie - elke dag van 09.00 tot 17.00 uur)
 • tel 02 501 40 00 (met voor vragen over hulp aan Belgen in het buitenland)
 • www.info-coronavirus.be

Lokaal

 • tel 016 80 58 30 met vragen over lokale maatregelen
 • tel 1733 voor een huisdokter van wacht - elke dag van 19.00 tot 08.00 uur, in het weekend vanaf vrijdagavond 19.00 uur tot maandagochtend 08.00 uur)
 • tel 016 31 95 50 wanneer zelf hulp nodig hebt of iemand kent die hulp nodig heeft
 • gsm 0492 15 81 61 wanneer je nood hebt aan psychische zorg t.g.v. de coronacrisis
 • www.tienen.be/corona (voor lokale maatregelen)
 • www.facebook.com/stadtienen (voor lokale maatregelen)
 • www.twitter.com/stadtienen (voor lokale maatregelen)

Anderstalige informatie

Nood aan informatie in een andere taal? Kijk op: