Informatie tijdens de coronacrisis

Banner coronavirus

Laatste update: maandag 25 mei '20 om 12.40 uur

 


Verdeling mondmaskers

De stad Tienen heeft samen met de omliggende gemeentes een groepsaankoop van stoffen, herbruikbare mondmaskers gedaan. Deze werden op maandag 4 en dinsdag 5 mei '20 verdeeld via een gepersonaliseerde mailing via bpost. Elke inwoner, ongeacht de leeftijd zou ondertussen een mondmasker ontvangen moeten hebben. Is dit niet het geval, dan kan je dit melden via mondmaskers@tienen.be.

In de enveloppe was ook een waardebon toegevoegd waarmee je een tweede gratis mondmasker kan afhalen bij de apotheek. De levering van deze mondmaskers heeft vertraging opgelopen. De mondmaskers zullen pas vanaf donderdag 28 mei '20 beschikbaar zijn bij de apotheek. Er is voldoende voorraad, je hoeft je niet de eerste dag naar de apotheek te haasten. Je mag de waardebon ook meegeven met iemand anders om het mondmasker af te halen. 

Dienstverlening stads- en OCMW-diensten

De stads- en OCMW-diensten werken enkel op afspraak en zijn via mail of telefonisch bereikbaar via:

 • 016 80 57 00 (afspraken diensten stadhuis, snelbalie en technische dienst - elke werkdag van 08.00 tot 16.00 uur)
 • 016 80 11 11 (afspraken OCMW/Sociaal Huis - elke werkdag van 08.00 tot 16.00 uur)
 • 016 80 58 30 (informatie over corona en algemene vragen - elke werkdag van 08.00 tot 16.00 uur)

 

 • Raadpleeg www.tienen.be/e-loket voor digitale aanvragen.

 • De snelbalie in het stadhuis is open voor de afhaling van documenten, dit zonder afspraak.

 • Afvalzakken en gft-stickers zijn niet verkrijgbaar in het stadhuis. Raadpleeg hier de lijst met verkooppunten.

 • Het is opnieuw mogelijk om ook op dinsdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur een afspraak te maken met de diensten burgerzaken, financiën, inname openbaar domein, ruimtelijke ordening en het wooninfopunt. Ook het onthaal en de snelbalie in het stadhuis zullen op dinsdagavond open zijn.

 • Het is opnieuw mogelijk om een afspraak te maken op maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur bij het OCMW.

 • Er wordt gevraagd zoveel mogelijk via Bancontact te betalen.

 

Academie Regio Tienen
 • De lessen in alle vestigingen van Academie Regio Tienen zijn opgeschort tot nader order.
Bibliotheek
Burgerzaken
 • De dienst burgerzaken heeft de normale werking terug opgestart.

 • Huwelijken mogen in aanwezigheid van max. 30 personen plaatsvinden (twee medewerkers van de stad en de schepen inbegrepen), mits het respecteren van een veilige afstand. Een receptie na de plechtigheid is niet toegelaten.
 • Alle rijopleidingen en het terugkommoment zijn heropgestart. Rijexamens kunnen vanaf 18 mei '20 opnieuw afgelegd worden. Om rekening te houden met de periode waarin de opleiding en examens opgeschort waren, worden de wettelijk voorziene termijnen voor opleidingen en examens verlengd tot 31 december '20. Meer info op www.vlaanderen.be.
CC De Kruisboog
 • Alle voorstellingen in CC De Kruisboog zijn geannuleerd.
 • Over een mogelijke terugbetaling van de tickets wordt nog gecommuniceerd.
 • Ook de verhuring van de vergaderruimten in het Vrijetijdscentrum is tot nader order stopgezet.
Consultatiebureau Kind & gezin
 • Kind & Gezin heeft heeft de normale dienstverlening opnieuw opgestart.
Erfgoedsite
 • De Streekshop en het toeristisch infokantoor openen opnieuw de deuren op dinsdag 26 mei '20. De winkel betreden gebeurt via de ingang op het Torekesplein. De winkel verlaten kan via de zijkant in de zuilengalerij. Er mogen max. 3 klanten tegelijk in de winkel aanwezig zijn en een veilige afstand moet bewaard blijven. Aan de bezoekers wordt aanbevolen een mondmasker te dragen. Betalen kan enkel via Bancontact. Omdat museum het Toreke gesloten blijft voor herstellingswerken, zal de Streekshop op zondag gesloten zijn.
 • Het stadsarchief blijft gesloten.

 • Museum het Toreke blijft gesloten omwille van herstellingswerken.
Jeugddienst & Huis van het Kind Tienen
 • De activiteiten van de jeugddienst en het Huis van het Kind Tienen zijn tot nader order geannuleerd. Vanaf 4 juni ‘20 gaat wel het speelpunt van Huis van Kind onder strikte voorwaarden opnieuw open. 
 • De vrijetijdsdiensten van de stad hebben een alternatief zomerprogramma voor de jeugd uitgewerkt dat voldoet aan de opgelegde voorwaarden. Momenteel worden de laatste voorbereidingen getroffen. Inschrijven zal vanaf begin juni mogelijk zijn. Meer info volgt via deze website.
 • De diensten zijn niet toegankelijk voor het publiek.
 • De partners van Huis van het Kind Tienen blijven aan de slag, maar hebben hun werking gereorganiseerd. Hier vind je een overzicht

Markten
 • De dinsdagmarkt in Tienen vindt opnieuw plaats. Omdat het aantal kramen beperkt moet worden tot 50, zullen er in een eerste fase enkel voedingskramen en bloemen- en plantenverkopers toegelaten worden. Dit geldt ook voor de vrijdagsmarkt en de zondagsmarkt. Losse marktkramers worden op geen van de drie markten toegelaten. Op de zondagsmarkt is er geen rommelmarkt.

 • Voor de dinsdagmarkt is er een alternatief marktparcours uitgestippeld via de Minderbroedersstraat, het Torsinplein, de Meendijkstraat, de ventweg ter hoogte van het appartementencomplex aan het Vrijetijdscentrum, een gedeelte van het Sint-Jorisplein (inclusief het betalen gedeelte ter hoogte van de Spar). De Grote Markt, Peperstraat en Nieuwstraat zullen niet ingenomen worden omdat er momenteel nutswerken in het kader van de heraanleg van de Grote Markt uitgevoerd worden.

 • De vrijdagmarkt vind op het ceremoniegedeelte op de Grote Markt plaats.

 • De zondagsmarkt vindt op het Sint-Jorisplein plaats.

 • Voor de drie markten is er een circulatieplan uitgestippeld en worden de nodige affiches met richtlijnen voor de marktbezoekers uitgehangen. De controle op de naleving zal gebeuren door de politie, gemeenschapswachten en marktleiding.

OCMW

Ouderen kunnen naar het infoloket 65+ bellen via tel 016 80 11 28  en worden verwezen voor:

 • bedeling van maaltijden aan huis;  
 • informatie over de diensten en organisaties die thuiszorg verlenen (gezinszorg, , boodschappendienst, traiteurs…);
 • hulp bij het aanvragen van deze diensten;
 • een luisterend oor tijdens deze moeilijke periode.
Openbare speelpleinen / sportinfrastructuur / recreatiedomein Viander
 • In de openbare domeinen geldt een samenscholingsverbod.

 • Individueel vissen in het Vianderdomein is toegelaten voor Tienenaars en met een maximum van 30 vissers verspreid over het domein. De nodige richtlijnen worden ter plaatse uitgehangen.

 • Vanaf maandag 18 mei '20 mogen groepstrainingen buiten in clubverband met maximum 20 deelnemers opnieuw plaatsvinden, mits het respecteren van een veilige afstand en in aanwezigheid van een trainer. Daarom stelt ook het sportcentrum Houtemveld de atletiekpiste en skeelerpiste opnieuw open voor clubs. Individuele sporters mogen tijdens de clubtrainingen geen gebruik maken van de accommodatie.De kleedkamers en het sanitair blijven gesloten.

 • De Finse piste en grasterreinen binnen het sportcentrum Houtemveld (met uitzondering van de voetbalterreinen) mogen vrij gebruikt worden op voorwaarde dat de geldende regelgeving in acht genomen wordt (veilige afstand, individueel sporten zonder trainer enkel in aanwezigheid van max. 2 andere personen die niet onder hetzelfde dak wonen). De voetbalterreinen mogen voorlopig niet gebruikt worden omdat deze pas ingezaaid werden.

 • Het skatepark  in het sportcentrum Houtemveld is open vanaf maandag 18 juni '20. De stad benadrukt wel dat samenscholingen nog altijd verboden zijn en dat ook hier de social distancingmaatregelen nog steeds gelden. Hierop zal toezicht uitgeoefend worden.

 • Vanaf donderdag 21 mei '20 worden de speeltoestellen op de buurtspeeltuinen opengesteld onder strikte voorwaarden. Tussen kinderen die niet tot hetzelfde gezin behoren moet een afstand van 1,5 meter bewaard blijven. Op de toestellen hangt het maximum aantal deelnemers. Samenscholingen blijven verboden. 

 • Heldenland blijft gesloten.

 • Het zwembad is tot nader order gesloten.
Parkeershop
 • De Parkeershop is opnieuw open.

 • Inwoners krijgen tot maandag 1 juni '20 de tijd om hun bewonersparkeerkaart te verlengen. Tot die datum mogen ze de oude bewonersparkeerkaart gebruiken, ook al is de geldigheid ervan verlopen.

 • Er zijn pnieuw controles op het betalend parkeren en het leggen van de parkeerschijf in de blauwe zones.

 • Vanaf maandag 1 juni '20 zijn er opnieuw controles op de geldigheid van de bewonersparkeerkaart.
Recyclagepark EcoWerf
 • Het recyclagepark in Tienen is opnieuw open, mits strikte voorwaarden. Meer informatie vind je hier.

 • Afvalophalingen zullen zoveel mogelijk doorgaan. Wordt het afval niet opgehaald, dan haal je dit opnieuw binnen.

Ruimtelijke ordening en leefmilieu
 • Dossiers die in openbaar onderzoek liggen, kunnen na telefonische afspraak ingekeken worden bij de dienst ruimtelijke ordening via tel 016 80 56 53. 
Sociaal Huis
 • De zitdagen van externe instanties in het Sociaal Huis zijn tot nader order geannuleerd. 

 • Dyzo, de organisatie voor zelfstandigheden in moeilijkheden, biedt de mogelijkheid tot online dossieeraanvragen via deze link.

 • De maatschappelijke werkers van het OCMW werken uitsluitend op afspraak (bel 016 80 11 11).
Andere instanties

Hoe help ik zelf de verspreiding bestrijden?

Om de verspreiding van het virus in te dijken, zijn er een aantal eenvoudige maatregelen die ook toegepast worden om de verspreiding van griep en andere virussen te voorkomen:

 • was je handen regelmatig 40 tot 60 seconden met zeep;
 • gebruik een papieren zakdoekje en gooi het na gebruik meteen weg in een afsluitbare vuilbak;
 • heb je geen papieren zakdoekje bij de hand, hoest of nies in de binnenkant van je elleboog;
 • vermijd het om handen, kussen of knuffels te geven;
 • blijf thuis wanneer je ziek bent. Bel de huisarts bij het vermoeden van een besmetting, ga niet in de wachtzaal zitten;
 • hou afstand van andere mensen waar mogelijk.

Steun de lokale handel

Na een reeks fiscale maatregelen, lanceert de stad Tienen een campagne om de lokale handelaars in deze moeilijke periode te ondersteunen. Op www.tienen.be/kooplokaal werden alle handelszaken gebundeld Koop lokaal!

Koop lokaal 

Informatie voor zelfstandigen

Heropstart voorbereiden: handelszaken

 • Voor handelaars die een heropstart voorbereiden, stelt de FOD economie een gids, communicatiemateriaal en een 'COVID-19 winkelplan' ter beschikking. Zij dienen zelf een werkwijze uit te werken om de heropstart op een veilige manier te laten verlopen met inachtneming van alle regels van hygiëne, veiligheid en social distancing. Deze info moeten ze kunnen voorleggen wanneer ze controle krijgen van de bevoegde instanties.

 • De stad stelt een affiche ter beschikking voor het hanteren van een veilige afstand en een max. aantal klanten in de winkel.

 • De stad liet een affiche ontwerpen om de inwoners te stimuleren lokaal te kopen. Je kan deze hier downloaden en in je zaak uithangen.

 • Op het platform www.tienen.be/kooplokaal worden (via Vlaanderen online) alle handelszaken gebundeld die open zijn of met een afhaaldienst, webshop of leveringen aan huis werken. Je kan je als handelaar op deze website gratis registreren om in het overzicht opgenomen te worden.

Heropstart voorbereiden: bedrijven

Voor bedrijven die een heropstart voorbereiden stelt de FOD economie een generieke gids ter beschikking om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan op het werk. Zij dienen zelf een werkwijze uit te werken om de heropstart op een veilige manier te laten verlopen met inachtneming van alle regels van social distancing. Deze info moeten ze kunnen voorleggen wanneer ze controle krijgen van de bevoegde instanties.

Aankoop beschermingsmateriaal

 • Voor de aankoop van de nodige beschermingsmaatregelen kan je bij onderstaande leveranciers terecht. Wens je je bedrijf in dit lijstje te laten opnemen, stuur een mail naar communicatie@tienen.be.

  • Alcoholgel: dit product is normaal verkrijgbaar bij o.a. apotheken en je reguliere leverancier van onderhoudsproducten. 
  • Plexiglas: 


Steunmaatregelen

Hieronder vind je enkele links waar info rond (steun)maatregelen, regelgeving en veelgestelde vragen voor ondernemers gebundeld zijn:


De stad Tienen nam een aantal maatregelen om ondernemers in deze moeilijke periode te ondersteunen:

 • Op het platform www.tienen.be/kooplokaal worden (via Vlaanderen online) alle handelszaken gebundeld die open zijn. Je kan je als handelaar op deze website gratis registreren om in het overzicht opgenomen te worden.
 • In 2020 zal de terrassentaks geschrapt worden.
 • Inningen van lokale belastingen voor ondernemers worden opgeschort tot 30 september ’20.
 • De markten zijn ondertussen afgeschaft, maar voor de voorbije periode in de coronacrisis waarin deze nog toegelaten waren, is geen belasting op standplaatsen verschuldigd.
 • Bedrijven en zelfstandigen kunnen een afbetalingsplan bekomen voor de stedelijke belastingen voor de aanslagjaren 2019 en 2020, met een gespreide aflossing over de jaren 2020 en 2021.
 • De stad zal een promofonds oprichten voor het opzetten van gezamenlijke acties ter ondersteuning van de lokale handel. Hiervoor wordt een bedrag van 200.000 euro uitgetrokken. In dat kader zal er onmiddellijk werk gemaakt worden van het aanstellen van een ‘citymanager’. Voor de horeca en detailhandel wordt in onderling overleg een actieplan op maat uitgewerkt.
 • De stad liet een affiche ontwerpen met de boodschap 'Koop lokaal' die de handelaars kunnen uithangen om de inwoners te stimuleren lokaal te kopen.
 • De stad engageert zich om betalingen aan leveranciers zo snel mogelijk uit te voeren.


Nuttige contactgegvens

Algemene contactgegevens voor meer info

Algemeen

 • het gratis infonummer 0800 14 689 (met vragen over het coronavirus en gezondheid - elke dag van 08.00 tot 20.00 uur)
 • het gratis infonummer 0800 120 33 (met vragen over economie - elke dag van 09.00 tot 17.00 uur)
 • tel 02 501 40 00 (met voor vragen over hulp aan Belgen in het buitenland)
 • www.info-coronavirus.be

Lokaal

 • tel 016 80 58 30 met vragen over lokale maatregelen - maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur)
 • tel 1733 voor een huisdokter van wacht - elke dag van 19.00 tot 08.00 uur, in het weekend vanaf vrijdagavond 19.00 uur tot maandagochtend 08.00 uur)
 • tel 016 31 95 50 wanneer zelf hulp nodig hebt of iemand kent die hulp nodig heeft - elke dag van 08.00 tot 20.00 uur)
 • gsm 0492 15 81 61 wanneer je nood hebt aan psychische zorg t.g.v. de coronacrisis - elke dag tussen 09.00 en 17.00 uur

 • www.tienen.be/corona (voor lokale maatregelen)
 • www.facebook.com/stadtienen (voor lokale maatregelen)
 • www.twitter.com/stadtienen (voor lokale maatregelen)

Stadsradio Tienen vermeldt dagelijks de belangrijkste lokale informatie over de coronacrisis en zendt iedere dag tussen 10.00 en 12.00 uur een verzoekprogramma uit. Wil je iemand een hart onder de riem steken met een mooi muziekje, dan kan je dit aanvragen via het gratis nummer 0800 116 18 of via mail naar info@stadsradiotienen.be. Je vindt de zender op de frequentie 107.7 FM en kan ook live luisteren via www.stadsradiotienen.be.

De stad Tienen heeft ook de Facebookpagina #samenTienen gelanceerd voor tips en ideeën om jezelf en/of je gezin op een positieve en plezierige manier bezig te houden. Cultuur, sport, knutselen ... Het komt allemaal aan bod. En ook warme initiatieven krijgen een postje. Heb je zelf een leuk voorstel, plaats het in de groep of op sociale media met #samenTienen.

 

Anderstalige informatie

Nood aan informatie in een andere taal? Kijk op: