Informatie tijdens de coronacrisis

Banner coronavirus

Laatste update: vrijdag 23 oktober '20.

Verplichting mondmaskers

Het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf de leeftijd van 12 jaar:

 • in openbare gebouwen;

 • op markten en kermissen en evenementen: enkel als men neerzit met de personen met wie men nauw contact onderhoudt en de veilige afstand van minstens 1,5 meter met anderen gewaarborgd is, en gedurende de tijd om even te drinken of te eten, moet het mondmasker niet gedragen worden;

 • als toeschouwer op een sportactiviteit (trainingen, wedstrijden, oefenmatchen en tornooien inbegrepen);

 • in horecazaken (behalve wanneer je aan tafel zit);

 • in de recyclageparken;

 • op alle begraafplaatsen van zaterdag 24 oktober '20 t/m zondag 8 november '20.

De stad Tienen legde bijkomend een mondmaskerplicht op:

 • in de afgebakende handelskern en in de aanloopstraten: Leuvensestraat, Hennemarkt, Nieuwstraat, Spiegelstraat, Grote Markt, Veemarkt en Kalkmarkt, Peperstraat, Gilainstraat (vanaf de kruising met de Oude Vestenstraat en de Waaibergstraat tot aan de Grote Markt), Minderbroedersstraat (vanaf de kruising met het Torsinplein tot aan de Grote Markt) en de Beauduinstraat (vanaf de kruising met het Kapucijnenplein tot aan de Veemarkt). 

 • in een straal van 300 meter rond de scholen voor en na schooltijd tussen 07.30 en 09.00 uur, tussen 11.30 en 13.00 uur en tussen 15.00 en 17.00 uur.

Organisatie van evenementen

De stad Tienen volgt de richtlijnen van de federale overheid die vastleggen dat evenementen organiseren mag, op voorwaarde dat er rekening gehouden wordt met de geldende coronamaatregelen en dat voor ieder evenement het veiligheidsrisico afgewogen wordt.

In Tienen betekent dit concreet dat er voor elk publiek toegankelijk evenement dat plaatsvindt in openlucht op openbaar domein of op privé-domein, een toelating aangevraagd moet worden via het evenementenloket (www.tienen.be/digitaal-evenementenloket-tienen). De aanvraag dient minimum twee maanden voor datum te gebeuren en wordt in het evenementenloket automatisch afgetoetst aan de COVID event matrix. Ieder evenement wordt beoordeeld en kan geweigerd worden indien het risico op besmetting te hoog wordt geacht.

Al naargelang de aard van het evenement gelden er specifieke richtlijnen. Om de verenigingen en organisatoren goed te informeren heeft de stad Tienen een leidraad opgemaakt.

Voor indoor activiteiten dient er geen aanvraag via het evenementenloket te gebeuren, behalve wanneer er (net zoals voorheen) een drankvergunning en/of een afwijking van de geluidsnormen gevraagd wordt, wanneer het een fuif met openbaar karakter betreft en/of wanneer het advies van de politie en/of de brandweer vereist is. Wel wordt ook bij indooractiviteiten aangeraden om de COVID event matrix in te vullen op www.covideventriskmodel.be.

De toelating voor een evenement is altijd onder voorbehoud en kan bij een verdere ongunstige evolutie van de pandemie of na een bijsturing van de federale richtlijnen ingetrokken worden en dit eventueel ook op het laatste moment. De stad is zich bewust dat de vele voorwaarden extra werk teweegbrengen voor de organisatoren, maar wijst hen ook op hun verantwoordelijkheid en benadrukt het belang om de geldende maatregelen na te leven. De politie zal controle uitoefenen op het veilige verloop van evenementen

Dienstverlening stads- en OCMW-diensten

De stads- en OCMW-diensten hebben hun normale werking terug opgestart, maar werken enkel op afspraak:

 • 016 80 57 00 (afspraken diensten stadhuis en technische dienst - elke werkdag van 08.00 tot 16.00 uur, op dinsdag ook van 18.00 tot 20.00 uur)
 • 016 80 11 11 (afspraken OCMW/Sociaal Huis - elke werkdag van 08.00 tot 16.00 uur, op maandag ook van 18.00 tot 20.00 uur)
 • 016 80 58 30 (informatie over corona en algemene vragen - elke werkdag van 08.00 tot 16.00 uur)
 • Raadpleeg www.tienen.be/e-loket voor digitale aanvragen.

 • De snelbalie in het stadhuis is open voor de afhaling van documenten, dit zonder afspraak.

 • Er wordt gevraagd zoveel mogelijk via Bancontact te betalen.

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf 12 jaar bij het betreden van de openbare gebouwen.

 • Informatie over de specifieke maatregelen bv. betreffende de vrijetijdsinfrastructuur, vind je op de desbetreffende pagina's.

 • Voor de zitdagen van externe instanties kan je best contact opnemen met de instantie in kwestie om na te gaan of de zitdag doorgaat.

Informatie voor zelfstandigen

Horecazaken

 • Vanaf maandag 19 oktober '20 sluiten alle cafés en restaurants voor vier weken de deuren.
 • Horeca-uitbaters uit Tienen kunnen een aanvraag indienen voor een winterterras. Alle info is hier terug te vinden. De terrassentaks werd tot nader order afgeschaft.

Aankoop beschermingsmateriaal

Voor de aankoop van de nodige beschermingsmaatregelen kan je bij onderstaande leveranciers terecht. Wens je je bedrijf in dit lijstje te laten opnemen, stuur een mail naar communicatie@tienen.be.

Steunmaatregelen

Hieronder vind je enkele links waar info rond (steun)maatregelen, regelgeving en veelgestelde vragen voor ondernemers gebundeld zijn:

Meer info en contactgegevens

Hoe help ik zelf de verspreiding bestrijden?

Om de verspreiding van het virus in te dijken, zijn er een aantal eenvoudige maatregelen die ook toegepast worden om de verspreiding van griep en andere virussen te voorkomen:

 • was je handen regelmatig 40 tot 60 seconden met zeep;
 • gebruik een papieren zakdoekje en gooi het na gebruik meteen weg in een afsluitbare vuilbak;
 • heb je geen papieren zakdoekje bij de hand, hoest of nies in de binnenkant van je elleboog;
 • vermijd het om handen, kussen of knuffels te geven;
 • blijf thuis wanneer je ziek bent. Bel de huisarts bij het vermoeden van een besmetting, ga niet in de wachtzaal zitten;
 • hou afstand van andere mensen waar mogelijk;
 • draag een mondmasker wanneer een veilige afstand niet mogelijk is.

Een overzicht van de meest recente maatregelen vind je op www.info-coronavirus.be

Wat betekent quarantaine voor mij?

Het kan dat je in quarantaine moet. Je vindt antwoorden op vaak gestelde vragen over quarantaine op deze pagina

Contactgegevens

 • het gratis infonummer 0800 14 689 (met vragen over het coronavirus en gezondheid - elke dag van 08.00 tot 20.00 uur)
 • het gratis infonummer 0800 120 33 (met vragen over economie - elke dag van 09.00 tot 17.00 uur)
 • tel 02 501 40 00 (met voor vragen over hulp aan Belgen in het buitenland)
 • www.info-coronavirus.be


Lokaal

 • tel 016 80 58 30 met vragen over lokale maatregelen
 • tel 1733 voor een huisdokter van wacht - elke dag van 19.00 tot 08.00 uur, in het weekend vanaf vrijdagavond 19.00 uur tot maandagochtend 08.00 uur)
 • tel 016 31 95 50 wanneer zelf hulp nodig hebt of iemand kent die hulp nodig heeft
 • gsm 0492 15 81 61 wanneer je nood hebt aan psychische zorg t.g.v. de coronacrisis
 • www.tienen.be/corona (voor lokale maatregelen)
 • www.facebook.com/stadtienen (voor lokale maatregelen)
 • www.twitter.com/stadtienen (voor lokale maatregelen)

Anderstalige informatie

Nood aan informatie in een andere taal? Kijk op: