Centralisatie politiezone Getevallei in RAC

27
april
2022
Persco_politiegebouw

De politiezone Getevallei koopt een gedeelte van het RAC-gebouw op de Goossensvest aan om er in de toekomst een modern, gecentraliseerd politiehuis te vestigen. Op die manier wil de zone haar dienstverlening uitbreiden en efficiënter organiseren. 

Reeds bij de voorbereidingen van de fusie van de politiezone bleek uit de haalbaarheidsstudie dat centralisatie een belangrijke voorwaarde was om de winst inzake politiewerking zo groot mogelijk te kunnen maken. Bij de start van de fusie in 2019 was het echter niet mogelijk om alle diensten onder te brengen in één gebouw. Daarom werd er toen gekozen voor een organisatiemodel waarbij de diensten vanuit twee locaties (Landen en Tienen) werken.

Ondertussen zijn er heel wat ontwikkelingen in het politielandschap, waardoor het huidige politiegebouw in Tienen niet langer voldoet aan de veiligheidsnormen die vanaf 2027 wettelijk opgelegd worden. Bijkomend is de politiezone in volle ontwikkeling en kunnen nieuwe personeelsleden niet volgens de normen van een aangename werkplek gehuisvest worden.

Bij de zoektocht naar een nieuwe locatie werden verschillende pistes onderzocht. Uiteindelijk werd geopteerd voor het RAC-gebouw op de Goossensvest. De centrale ligging en dus ideale uitvalsbasis voor interventies, de goede bereikbaarheid, de mogelijkheden tot uitbreiding, de opportuniteiten tot duurzame renovatie en de kostprijs gaven hierbij de doorslag.

In de toekomst wil de politiezone dus (met uitzondering van de wijkwerking) gecentraliseerd werken vanuit een modern politiehuis, met tal van voordelen. Zo kan er een nog ruimere en efficiëntere basispolitiezorg voor de burgers gewaarborgd worden. Ook de werkingskosten zullen verminderen. Politiezone Getevallei zal klaar staan voor alle uitdagingen van de toekomst.

De aankoop van een gedeelte van het gebouw, met het oog op een grondige renovatie de komende jaren tot een modern politiekantoor, werd op 21 april '22 unaniem goedgekeurd door de politieraad.

Contact