Carnavalskermis afgelast

9
februari
2022
Kermis

De stad Tienen heeft beslist om de carnavalskermis tijdens de krokusvakantie niet te laten doorgaan. Dit o.m. omdat de laatste afwerking op de nieuwe Grote Markt nog moet gebeuren.

De beslissing van de stad Tienen om de carnavalskermis tijdens de krokusvakantie te annuleren, is gebaseerd op verschillende overwegingen. Momenteel gebeurt de laatste afwerking aan de nieuwe Grote Markt. Na overleg met Fluvius, blijkt het niet mogelijk om tegen de krokusvakantie alle elektriciteitskasten in dienst te stellen en te laten keuren. Bovendien zijn de hydranten nog niet voorzien van watertoevoer en zijn nog niet alle waterafvoeren geïnstalleerd.

Vanaf dinsdag 8 maart ’22 verhuist de dinsdagmarkt opnieuw naar de Grote Markt. Dit betekent dat er in de week vooraf markeringen aangebracht moeten worden, omdat de marktkramers voor het eerst een nieuwe plaats innemen op het plein. De afbraak van de kermis zou pas op maandag 7 maart ’22 plaatsvinden, waardoor dit niet mogelijk is. De verhuis van de dinsdagmarkt met een week uitstellen is geen optie, want vanaf begin maart worden er herstellingswerken in de Meendijkstraat uitgevoerd.

De circulatie van de kermiswagens zou bovendien gehinderd worden door geplande werken van de nutsmaatschappijen in de Alexianenweg en in het onderste deel van de Leuvensestraat. Die timing is zo gekozen - maximaal in de schoolvakantie - om de veiligheid in de schoolomgevingen niet in het gedrang te brengen en de hinder voor het verkeer te beperken.  

Met het wegvallen van de carnavalsstoet valt ook een publiekstrekker weg, waardoor het risico groot is dat er een aantal attracties afhaken. Hierbij rekening houdend met de maatregelen die in het kader van de coronapandemie opgelegd worden in code rood of oranje, heeft de stad beslist dat het organiseren van de carnavalskermis dit jaar niet haalbaar is.