Stad koopt grond aan voor buurtparking en ontmoetingsplek Grimde

29
november
2019

De stad Tienen gaat een perceel grond aankopen in de Kerkhofweg in Grimde. Bedoeling is er een parking met groenvoorziening in te richten, om tegemoet te komen aan de parkeerproblematiek in de buurt.

Het perceel heeft een oppervlakte van ongeveer 19 are en ligt onderaan de Kerkhofweg in Grimde. De stad wil het inrichten als parking voor de bezoekers van het kerkhof, maar ook de wijkbewoners zullen er gebruik van kunnen maken. Hiermee wordt een oplossing geboden aan het tekort aan parkeerplaatsen in de buurt.  

Bij een bevraging van de buurtbewoners die eerder dit jaar uitgevoerd werd, bevestigde 57 % effectief te zullen gebruikmaken van de parking. 48 % hoopt dat bij de aanleg van de parking aandacht gaat naar een groene aankleding, zodat er ook een ontmoetingsplek gecreëerd wordt.

In een volgende stap zal er een ontwerp voor het perceel uitgetekend worden.

Contact