Buurtbubbels - Reservatie animatiepakket en/of aanvraag toelage

 • 1 Gegevens
 • 2 Overzicht
 • 3 Bevestiging

Met dit formulier kan je 3 x per jaar één van onderstaande items aanvragen:

 • een toelage voor een klein buurtinitiatief van 150 euro (forfaitair);
 • een buurtbubbels-animatiepakket (enkel tijdens juli en augustus):
  • artistiek pakket (een optreden of een voorstelling van artiesten uit Tienen);
  • bioscooppakket (ledscherm van 2 x 4 m);
  • pretpakket (spelmateriaal voor kinderen - van woensdag tot zondag);
  • sportpakket (sportmateriaal voor je buurt - van woensdag tot zondag);
  • bouwpakket (bamboestokken, klemmen en doeken (van woensdag tot zondag).

Deze items mogen gecombineerd aangevraagd worden (in functie van beschikbaarheid) voor dezelfde datum.

Per datum dien je een aparte aanvraag in te dienen.

Een gecombineerde aanvraag van bv. een toelage, een bioscooppakket en een bouwpakket telt als 3 aanvragen/uitleningen. Drie keer een toelage aanvragen voor dezelfde datum, kan echter niet.

Gegevens organisator

Adresgegevens organisator
Datum activiteit *
Wil een aanvraag indienen voor *

Toelage klein buurtinitiatief

Aandachtspunten bij de aanvraag van een toelage

 • Alleen volledige dossiers én volledig ingevulde aanvragen, ingediend vóór de activiteit, worden in behandeling genomen.

 • De aanvragen worden gegroepeerd behandeld en voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen…  Er zijn 4 indieningsdata voorzien: 1 april, 1 juni, 1 augustus en 1 oktober.

 • Bewijsstukken van de gedane uitgaven dienen uiterlijk op 31 december van het subsidiejaar te worden binnengebracht en moeten minimum het subsidiebedrag dekken.

 • Vragen m.b.t. de toelage kan je richten tot de dienst cultuur, Wim Mertens, tel 016 80 5 6 92, wim.mertens@tienen.be.

Aandachtspunten bij de aanvraag van een animatiepakket

 • We willen er op wijzen dat het project Buurtbubbels specifiek gericht is op een straat, buurt of wijk. Het is niet de bedoeling dat er buiten deze zone promotie wordt gemaakt. In elk geval is het max. aantal bezoekers van het initiatief strikt gelimiteerd tot 200 (inclusief medewerkers/artiesten).

 • Optredens, voorstellingen en bioscoopprojecties dienen in open lucht plaats te vinden. In geval van regen, kunnen deze voorstellingen niet plaatsvinden en dient er in overleg een andere datum gezocht te worden. De beslissing van de artiest/firma die de projectie verzorgt, is doorslaggevend.

 • Het is niet de bedoeling om een publieke bar in te richten tijdens de periode dat je de animatiepakketten ontleent. Wanneer je dit wenst, dien je de coronamaatregelen te respecteren die gelden voor de horeca, wat niet de bedoeling is van dit project. Uiteraard kunnen buurtbewoners hun eigen drank meebrengen. Het openbare domein dient in ordentelijke staat achtergelaten te worden.

 • Je bezorgt ons achteraf een aantal sfeerfoto’s. Deze dienen enkel voor informatief gebruik. Indien de stad deze wenst te gebruiken voor promotionele doeleinden, zal er vooraf toelating worden gevraagd.

Geef twee contactpersonen op die instaan voor het beheer van de animatiepakketten (aanwezig zijn bij de levering/ophaling, aansluiting elektriciteit, ontvangst artiest ...).

Persoon 1

Adresgegevens contactpersoon 1

Persoon 2

Adresgegevens contactpersoon 2
Il wil de volgend(e) animatiepakket(ten) (max. 3, bij aanvraag van een toelage max. 2) *

Artistiek pakket

 • De stad levert bij dit pakket 10 strandstoelen.

 • Je kan kiezen tussen de verschillende artiesten die zich kandidaat gesteld hebben in het kader van het project buurtbubbels. de lijst vind je op www.tienen.be/buurtbubbels.

 • Voorafgaandelijk neem je persoonlijk contact op met de artiest in functie van beschikbaarheid. Van zodra je weet dat de artiest beschikbaar is, kan je het aanvraagformulier indienen. In principe brengt de artiest alles mee en zal je enkel (indien nodig) moeten instaan voor stroomvoorziening. Eventuele bijkomende vragen zullen worden meegedeeld. We vragen wel om de artiesten te voorzien van gratis drank.
 • Na afloop wordt aan de artiest een bewijs van uitvoering van artistieke prestatie bezorgd. De artiest bezorgt deze aan de stad Tienen, die instaat voor de vergoeding. en de aanvraag bij Unisono (Sabam).
Datum en startuur optreden/voorstelling *

Bioscooppakket

 • De stad levert bij dit pakket 10 strandstoelen.

 • Je zorgt zelf voor de film en waakt erover dat de drager in goede staat is (de stad is niet verantwoordelijk voor haperingen tijdens de vertoning). Het is belangrijk dat deze film terug te vinden is in de catalogus van www.bevrijdingsfilms.be. Deze organisatie regelt de vertoningsrechten. Staat je film niet op de lijst, neem dan eerst contact op met de organisatie. Indien je zelf niet beschikt over een bepaalde film, kan je deze zelf via Bevrijdingsfilms huren.

 • Na afloop bezorg je ons het aantal aanwezigen. Dit is noodzakelijk om de vergoeding van de vertoningsrechten te bepalen.
Datum en startuur film *

Pretpakket

Selecteer de gewenste periode *

Sportpakket

Selecteer de gewenste periode *

Bouwpakket

Selecteer de gewenste periode *
 • Deze pakketten worden op woensdag geleverd en op maandag weer opgehaald.

 • De pakketten worden ter plaatse geleverd en weer opgehaald. Er wordt een inventaris bezorgd van het geleverde materiaal. Beschadigingen en/of ontbrekende materialen dienen de dag zelf gemeld te worden. Ontbrekende/beschadigde materialen worden gefactureerd conform de retributielijst als bijlage.

 • Alle pretpakketten, sportpakketten en bouwpakketten worden in het kader van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus gedurende +/- 48 uur bewaard bij de technische dienst vooraleer deze opnieuw ontleend worden. Het wordt ten zeerste aanbevolen om het materiaal voor gebruik grondig te ontsmetten. Hiervoor wordt er alcoholgel meegeleverd.

Algemene richtlijnen

 • De aanvraag voor een toelage of een animatiepakket moet vergezeld worden van een lijst met minstens 20 namen en handtekeningen van meerderjarige inwoners uit de betrokken straat. De namenlijst blijft geldig voor het hele jaar.
 • Voor elk initiatief dienen de richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus strikt nageleefd te worden. Deze richtlijnen worden door de administratie ter beschikking gesteld.

 • Indien voor het initiatief bepaalde verkeersmaatregelen getroffen dienen te worden, of indien je een afwijking van de geluidsnormen wil aanvragen, dien je dit aan te vragen via het evenementenloket (https://evenementen.tienen.be/). Doorgaans dienen aanvragen ons twee maanden op voorhand te bereiken. Voor kleine buurtinitiatieven tijdens de maanden juli en augustus 2020 dienen deze ons ten laatste drie weken voor het evenement te bereiken.  

 

Het verwerken van de gegevens gebeurt conform de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AGV/GDPR). Meer info hierover vind je in de privacyverklaring van de stad Tienen.

Contact