Bloemen om te zoemen

23
juni
2020
20_bord-maaibeheer-a3_hr.jpg

De stad Tienen zet in op extensief maaibeheer voor bepaalde grasperken en bermen. Hiermee krijgt de biodiversiteit een duwtje in de rug. Vanaf deze week worden er infoborden geplaatst langs de bermen waar men deze onderhoudsmethode toepast.

De stad Tienen zet in op extensief maaibeheer voor bepaalde grasperken en bermen. Hiermee krijgt de biodiversiteit een duwtje in de rug. Vanaf deze week worden er infoborden geplaatst langs de bermen waar men deze onderhoudsmethode toepast.

Extensief maaibeheer wil zeggen dat een grasperk of berm maar 1 tot 2 keer per jaar gemaaid wordt. Zo kan een kale grond of graszode uitgroeien tot een mooie bloemen- en plantenweide.

Dit is erg goed nieuws voor de bijtjes. Deze levensnoodzakelijke insecten staan in voor de bestuiving van een heleboel gewassen zoals fruitbomen. Om te overleven hebben bijen bloemen nodig, en dan liefst wilde, inheemse bloemen.

Door bloemen en planten niet voortdurend te maaien, krijgen deze de kans om volop te groeien. Ook op plaatsen waar nieuwe aanplantingen niet aangewezen zijn, ontstaat er zo een grotere biodiversiteit. Zo zorgt minder maaien voor meer en beter groen én meer insecten en kleine dieren.

Vanaf deze week plaatst de technische dienst een 80-tal infoborden langs de bermen en perken die op deze manier beheerd worden. Het extensieve maaibeheer past binnen het beleidsplan ‘Tienen transformeert’ van de stad Tienen waarbij er o.m. ingezet wordt op een onderhoudsvriendelijke vergroening van de stad.

 

 

Contact