Bike for life

1
oktober
2022
0.CampagnebeeldBikeforLife2022MetLogo

Oktober is Bike for life maand! Vier weken lang trappen werknemers van stad Tienen met elke fietsrit naar het werk geld bij elkaar voor het goede doel 'Een fiets voor iedereen'. 

Door deel te nemen aan de actie Bike for Life wil stad Tienen niet alleen geld inzamelen voor een goed doel, maar ook werknemers aansporen om de fiets te nemen naar het werk. 

Een fiets voor iedereen

392.000 Vlaamse huishoudens hebben geen fiets in huis. 7% van de Vlamingen heeft geen toegang tot een vervoermiddel. Dat belemmert hen in hun vrijheid, sociale contacten en kansen. ‘Een fiets voor iedereen’ wil zo veel mogelijk mensen en gezinnen die zich geen fiets kunnen veroorloven op weg zetten. Dit goede doel sluit aan bij het thema van De Warmste Week 2022: de strijd tegen kansarmoede.

Contact