Bereikbaarheidsplan: participatietraject

De stad Tienen stelde tijdens de zomer het studie- en ontwerpbureau Arcadis en participatiebureau Createlli aan om hen te ondersteunen bij de opmaak van het bereikbaarheidsplan voor het stadscentrum.

Studie- en ontwerpbureau Arcadis

Ter voorbereiding van dit bereikbaarheidsplan dienen twee studies uitgevoerd te worden:

 1. Herkomst-bestemmingsonderzoek
 2. Parkeeronderzoek: actualiseren parkeeronderzoek 2017

Participatiebureau Createlli

De stad Tienen en participatiebureau Createlli stelden een klankbordgroep samen. Dit is een geëngageerde groep die doorheen het hele proces meedenkt over de inhoud van het bereikbaarheidsplan en de participatie van de brede bevolking. De klankbordgroep bestaat uit: 

 • de organisaties en middenveld in Tienen: Netwerk Cultuur, CC De Kruisboog, Fietsersbond Tienen, GECORO, We are Tienen, Preventieraad, Art Tienen, Seniorenraad, Toegankelijk Tienen, UNIZO, Voka, Regionaal Ziekenhuis Tienen, Alexianen Zorggroep Tienen, Jeugdraad, SAAMO, Gezinsbond Tienen, Netwerk Sport en de citymanager;
 • vertegenwoordigers uit de gemeenteraad
 • 10 burgers die zich kandidaat stelden.

Fasering

Fase 1 verkeersonderzoeken September '21
 
 • kruispunttellingen
 • lustellingen
 • parkeeronderzoek
 • floating car data
 
Fase 2 opmaak multimodaal bereikbaarheidsplan Oktober '21 - januari '22
 
 • bestaande situatie in kaart brengen 
 • ontwerp bereikbaarheid van het stadscentrum
 • scenario's evalueren en aftoetsen i.s.m. de klankbordgroep
 • actieprogramma samenstellen
 • co-creatiedag 
 
Fase 3 implementatie voorkeursscenario Februari - mei '22
 

i.s.m. klankbordgroep

 • haalbaarheidsonderzoek van een circulatie-, voorrangs- en kruispuntwijziging
 • proefopstellingen
 

Ga terug