Belastingvermindering energiebesparende investeringen

Belastingvermindering voor de plaatsing van dakisolatie in een bestaande woning.

Deze belastingvermindering is in 2017 afgeschaft, maar er is wel nog een overgangsmaatregel: je kan nog een belastingvermindering krijgen voor werken in 2017 als je voldoet aan bepaalde voorwaarden* (zie hieronder).

Voorwaarden

  • Eigenaars, naakte eigenaars, huurders, erfpachters, opstalhouders, vruchtgebruikers kunnen de belastingvermindering aanvragen op voorwaarde dat de investeringen kunnen bewezen worden met een factuur op zijn/haar naam.
  • De woning moet minstens 5 jaar in gebruik genomen zijn bij de start van de werken.
  • De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een aannemer.
  • De aannemer bevestigt dat het gebruikte isolatiemateriaal een thermische weerstand R heeft die gelijk is aan of groter is dan 2,5 m2K/W.

*Voorwaarden overgangsmaatregel 2017

Bij een betalingsdatum van de factuur tot eind 2017 is er alleen een belastingvermindering mogelijk als je ook aan de 4 onderstaande voorwaarden voldoet.

  1. Je moet een aannemingsovereenkomst gesloten hebben uiterlijk op 31 december 2016 (een gehandtekende bestelbon of een schriftelijke bevestiging van een offerte geldt als bewijs). 
  2. Je moet een voorschot gestort hebben uiterlijk op 31 december 2016 (het bedrag van het voorschot is overeen te komen met de aannemer, er is geen minimumbedrag).
  3. Je moet de facturen betaald hebben uiterlijk op 31 december 2017.
  4. Het isolatiemateriaal moet een warmteweerstand (Rd-waarde) hebben van minstens 4,5 m²K/W (vierkante meter kelvin per watt). Het aantal centimeter isolatiemateriaal dat nodig is om een bepaalde Rd-waarde te halen, is afhankelijk van het type materiaal dat gebruikt wordt.

Wie de factuur betaalt in 2017, kan deze inbrengen voor het aanslagjaar 2018.
Let wel: voor facturen in 2017 moet er een bewijs van aannemingsovereenkomst zijn ten laatste op 31 december 2016 en moet ook het voorschot gestort zijn ten laatste op 31 december 2016.

Procedure

De investeringen worden ingebracht in de jaarlijkse belastingaangifte (uitgaven gedaan in 2015 inbrengen in belastingaangifte 2016, uitgaven gedaan in 2016 inbrengen in belastingaangifte in 2017). De uitgaven moeten bewezen worden met een factuur en een betalingsbewijs. De factuur of de bijlage ervan moet de correcte vermeldingen over de uitgevoerde investeringen bevatten. Op de factuur of de bijlage moet de aannemer een aantal verplichte vermeldingen maken.

Meebrengen

Offertes en facturen van de werken.

Bedrag

De belastingvermindering bedraagt 30 % van de uitgaven met een maximum van 2.000 euro (3.050 euro geïndexeerd voor inkomstenjaar 2015, 3.070 euro geïndexeerd voor inkomstenjaar 2016).

Contact