Bekendmaking openbaar onderzoek voorlopige bescherming Druivenweg

8
juli
2024

Op 6 juni 2024 ondertekende de Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed, het besluit tot voorlopige bescherming als monument van de kasseiweg Druivenweg te Tienen. Over die bescherming wordt een openbaar onderzoek georganiseerd waarbij belanghebbenden in die periode het beschermingsdossier kunnen inkijken en eventuele opmerkingen en bezwaren kunnen formuleren. Na het openbaar onderzoek, bundelt de gemeente alle opmerkingen en bezwaren en bezorgt die aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Na de behandeling van de adviezen, opmerkingen en bezwaren beslist de minister over de definitieve bescherming.

Periode

Het openbaar onderzoek loopt van 10 juli 2024 tot en met 8 augustus 2024.

Inzage

Je kan het besluit tot voorlopige bescherming en het beschermingsdossier komen inkijken bij de dienst omgeving van de stad Tienen, Grote Markt 27, 3300 Tienen (na afspraak via 016 24 75 00). Zodra het openbaar onderzoek start vindt u deze informatie ook op de webpagina van het agentschap Onroerend Erfgoed. Je kan deze documenten ook digitaal raadplegen bij het Infopunt van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88, 1000 Brussel, na afspraak op het nummer 02 553 16 50.

Je kan opmerkingen en bezwaren per gewone brief sturen naar stad Tienen, dienst omgeving, Grote Markt 27, 3300 Tienen of afgeven bij de dienst omgeving van de stad Tienen, Grote Markt 27, 3300 Tienen (na afspraak via 016 24 75 00). Je kan opmerkingen en bezwaren ook indienen via ruimelijkeordening@tienen.be. Vermeld hierbij als onderwerp: 4.001/24107/105.1 – de kasseiweg Druivenweg. 

Contact