Toelating ambulante activiteiten

Wie een ambulante activiteit op rondtrekkende wijze wenst uit te oefenen op het grondgebied van Tienen, dient naast het bekomen van een leurkaart, ook toelating te vragen aan het college van burgemeester en schepenen.

Procedure

De aanvraag wordt gericht aan het college van burgemeester er schepenen, Grote Markt 27 in Tienen en vermeldt volgende gegevens:

  • de routebeschrijving en eventueel de exacte locaties waar de ambulante activiteit zal worden uitgevoerd;
  • een foto van het voertuig en eventueel van het standje waarmee de ambulante activiteit wordt uitgeoefend;
  • de dag(en) en uren waarop de ambulante activiteit wordt uitgevoerd;
  • de aard van de verkochte artikelen;
  • het ondernemingsnummer;
  • een kopie van de machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten.

Binnenkort kan je hier het online aanvraagformulier terugvinden. 

Regelgeving

Reglement organisatie ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten

Contact