Toelating ambulante activiteiten

Je verricht ambulante handel wanneer je producten of diensten wil verkopen buiten de vestigingen van de onderneming. Deze adressen staan bij elk ondernemingsnummer geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

In zulke gevallen moet je als ondernemer over een machtiging ambulante activiteiten (leurkaart) beschikken. Ambulante handel kan plaatsvinden op de openbare en private markten, op de openbare weg, het openbaar domein, bij de koper thuis, op evenementen, commerciële parkings en private plaatsen gelegen langs de openbare weg.

De machtiging is nodig voor ondernemingen (vennootschappen, zelfstandigen in hoofd- of bijberoep). Voor verenigingen en particulieren (bijvoorbeeld rommelmarkten) gelden andere regels.

Wanneer heb je geen leurkaart nodig?

 • Wanneer je als ondernemer producten verkoopt bij andere ondernemers (B2B).
 • Wanneer je je diensten bekend gaat maken op specifieke (vak)beurzen.

Hoe vraag je een leurkaart aan?

Wie een ambulante activiteit op rondtrekkende wijze wenst uit te oefenen op het grondgebied van Tienen, dient hiervoor de machtiging aan te vragen aan het college van burgemeester en schepenen via het online invulformulier op deze website.

Procedure

De aanvraag tot het bekomen van de machtiging om een ambulante activiteit op (niet) rondtrekkende wijze uit te oefenen op het grondgebied van de stad, dient te gebeuren via het online invulformulier. Na afloop van een administratief onderzoek en de nodige keuringen ter plaatse, wordt de machtiging al dan niet afgeleverd.

Meebrengen

De aanvraag vermeldt volgende gegevens:

 • kopie van de identiteitskaart van de verantwoordelijke uitbater(s) en eventueel aangestelde;
 • attest ondernemingsnummer, toegewezen bij de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
 • een kopie van de leurkaart op naam van de werkgever en een eventueel aangestelde;
 • de routebeschrijving en/of de exacte locaties waar de ambulante activiteit zal worden uitgevoerd;
 • de dag(en) en uren waarop de ambulante activiteit wordt uitgevoerd;
 • de aard van de verkochte artikelen;
 • (desgevallend) alle keuringen, verslagen, attesten van het voedselagentschap FAVV;
 • (desgevallend) alle keuringen, verslagen, attesten van de technische installaties conform het reglement brandveiligheid;
 • (indien in bezit) kopie drankvergunning;
 • nummerpla(a)t(en);
 • foto van het voertuig of de stand van waaruit de activiteiten zullen plaatsvinden.

Bedrag

Gratis

Regelgeving

Contact