Update corona - Stad Tienen zorgt voor alternatieve zomeropvang

22
mei
2020

De nationale veiligheidsraad nam op vrijdag 22 mei '20 de beslissing dat vakantieopvang voor kinderen en jongeren vanaf 1 juli ’20 georganiseerd kan worden in contactbubbels van maximum 50 personen. De vrijetijdsdiensten van de stad Tienen werkten in samenwerking met kinderopvang Ferm de voorbije weken achter de schermen al een alternatief programma uit dat voldoet aan deze voorwaarde.

De organisatie van het traditionele zomeraanbod voor de jeugd werd de voorbije weken on hold gezet omwille van de coronamaatregelen. Vandaag hakte de nationale veiligheidsraad de knoop door dat vanaf 1 juli ’20 zomerkampen met of zonder overnachting en speelpleinwerkingen kunnen doorgaan in zogenaamde contactbubbels van maximum 50 personen. Jongeren en begeleiders ouder dan 12 jaar moeten de veiligheidsafstand zoveel mogelijk blijven respecteren.

De voorbije weken werkten de vrijetijdsdiensten van de stad in samenwerking met kinderopvang Ferm achter de schermen aan een alternatieve zomerwerking. Met de beslissing van de veiligheidsraad krijgt de stad nu groen licht om dit aanbod verder uit te rollen.

De hele zomervakantie lang zal er kinderopvang voorzien worden. Voor kleutertjes vanaf 2,5 jaar gebeurt dit in het Vrijetijdscentrum. De 6- tot 12-jarigen kunnen terecht in het sportcentrum Houtemveld en voor de 13- tot 16-jarigen is er de tienerwerking PITT op het Rakkersveld. De traditionele opdeling in sport- en themakampen valt weg. Er wordt een mix van spel en sportieve activiteiten aangeboden. Omdat de kinderen heel wat schooltijd gemist hebben, worden er voor de meest kwetsbare 6- tot 12-jarigen taalspeelweken georganiseerd waar de focus ligt op het spelenderwijs onder de knie krijgen van het Nederlands.

De stadsdiensten zetten samen met Ferm alles op alles om de kinderen een veilige en zorgeloze vakantie te bezorgen. In de loop van de volgende dagen worden de laatste voorbereidingen getroffen en zal de nodige info gecommuniceerd worden via www.tienen.be. Inschrijven zal vanaf begin juni mogelijk zijn.

Het aangepast reglement voor het vakantieaanbod van de vrijetijdsdiensten zal op donderdag 28 mei ’20 aan de gemeenteraad voorgelegd worden.