Vanaf 14/05 werkt dienst burgerzaken enkel op afspraak

20
april
2018

Vanaf maandag 14 mei '18 werkt de dienst burgerzaken uitsluitend via afspraak. Dit betekent dat bezoekers niet meer in de wachtrij moeten gaan staan bij een bezoek aan de dienst. De stad Tienen wil zo haar dienstverlening verbeteren en moderniseren.

“De stad Tienen is al langer op zoek naar een manier om de wachtrijen bij de dienst burgerzaken te beperken”, licht schepen van burgerzaken Ine Tombeur toe. “Op sommige momenten zoals op dinsdagvoormiddag of -avond stellen we serieuze pieken in het bezoekersaantal vast. Dit is niet aangenaam voor de bezoekers voor wie de wachttijd oploopt, maar ook niet voor de werknemers, die op een korte tijdsspanne heel wat verrichtingen rond moeten krijgen. Met het afsprakensysteem kunnen de bezoeken gespreid worden en in functie van de capaciteit van de dienst ingepland worden. Hierbij wordt er ook rekening gehouden met de tijd die nodig is om een bepaalde verrichting af te handelen. Inwoners kiezen zelf een moment dat hen past en hoeven niet meer in een lange wachtrij te gaan staan.”

Bezoekers kunnen op drie manieren een afspraak maken via de website www.tienen.be/afspraak, telefonisch op het nummer 016 80 57 00 en aan de onthaalbalie. Bij hun bezoek aan het stadhuis nemen ze vervolgens een ticket. Er kunnen nu al afspraken ingepland worden voor de periode vanaf maandag 14 mei ’18.

Voor een aantal verrichtingen hebben de inwoners geen afspraak nodig en kan men terecht aan de snelbalie op de gelijkvloerse verdieping naast het onthaal. Het gaat vooral om documenten die snel afgeleverd kunnen worden zoals attesten van woonst of samenstelling van gezin, een bewijs van goed gedrag en zeden en een volmacht. Ook het afhalen van een identiteitskaart, kids-ID, rijbewijs of reispas kan voortaan aan de snelbalie. Bijkomend verhuist ook de verkoop van afvalzakken en zelfklevers voor gft-afval, grofvuil en snoeihout van het onthaal naar de snelbalie. Bij binnenkomst in het stadhuis dient men wel nog steeds een ticketje te nemen bij de onthaalmedewerker.

De dienst vreemdelingenzaken krijgt een apart onderkomen, gescheiden van de loketten. De afhandeling van hun dossiers neemt vaak wat meer tijd in beslag. In een apart lokaal kan dit in alle vertrouwelijkheid gebeuren.

De inwoners van Tienen worden via een grootschalige communicatiecampagne op de hoogte gebracht van het nieuwe afsprakensysteem. Op termijn is het de bedoeling om dit eventueel ook uit te breiden naar andere stadsdiensten.

Contact