Stad bakent handelskern af

2
december
2019

De gemeenteraad van Tienen heeft op donderdag 28 november ‘19 het ontwerp goedgekeurd voor de afbakening van de handelskern. Deze afbakening laat toe een efficiënt beleid op het vlak van detailhandel en de bestrijding van leegstand te voeren.  

In zowat alle steden en gemeenten neemt het aantal winkels en de vraag naar fysieke winkeloppervlakte af. Dit is een trend die zich de komende jaren enkel zal verderzetten. Als stad moeten we afstappen van het uitgangspunt dat elk leegstaand handelspand opnieuw als dusdanig ingevuld moet worden. Dit is volgens de economische evolutie onhoudbaar. Daarom is het belangrijk om een degelijk aanbod te behouden en dit bij voorkeur in een compacter gebied.

“Tienen heeft tot hiertoe een erg uitgestrekt handelscentrum. De afbakening van de handelskern wil niet zeggen dat er zich geen handelszaken buiten deze handelskern mogen vestigen”, licht schepen van lokale economie Eddy Poffé toe. “We geven als stad enkel aan waar we het liefst hebben dat handelaars zich vestigen. Door de afbakening van de handelskern kunnen we vanaf nu werk maken van een efficiënt beleid met concrete acties om de leegstand te bestrijden en de detailhandel te stimuleren.”

Het voorstel werd uitgewerkt in samenspraak met het studiebureau ABM en na besprekingen met de handelaarsvereniging KWIXX. De Leuvensestraat, Grote Markt, Spiegelstraat, Kalkmarkt, Nieuwstraat, Hennemarkt, Veemarkt en het bovenste gedeelte van de Beauduinstraat maken deel uit van de nieuwe handelskern.

Daarnaast worden er een aantal ‘aanloopzones’ gedefinieerd waaronder (al dan niet volledig) de Peperstraat, Beauduinstraat, Gilainstraat en Minderbroedersstraat. Het huidige handelsaanbod blijft hier behouden, maar er wordt niet actief ingezet om leegstaande panden opnieuw met handel te vullen.  

Handelaars die meer informatie wensen, kunnen contact opnemen met de dienst lokale economie, tel 016 80 57 67, veerle.hendrikx@tienen.be.

Contact