Aanvragen voor erkenning tot ramp voortaan zelf in te dienen

6
januari
2021
stormweer.jpg

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober ‘20 voert nieuwe bepalingen in over de erkenning van uitzonderlijke weersverschijnselen als ramp. Niet langer de stad, maar de getroffenen zelf, dienen een aanvraag in tot erkenning als ramp bij het Vlaams Rampenfonds en dit binnen zestig dagen na het schadelijk weersverschijnsel.

Voor schade die geleden werd door een schadelijk weersverschijnsel dat zich voordeed tussen 1 januari ’20 en 9 november ‘20 kan, bij wijze van overgangsmaatregel, nog t/m 8 januari ‘21 een aanvraag tot erkenning ingediend worden. De meldingen die het Vlaams Rampenfonds al ontving, zullen meegenomen worden in het onderzoek.

De melding wordt bij voorkeur ingediend via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds. De aanvrager wordt automatisch op de hoogte gebracht van de eventuele erkenning als ramp. Nadien kan een aanvraag tot effectieve vergoeding ingediend worden.

Het meldingsformulier kan ook gedownload worden via de website van het Vlaams Rampenfonds en bezorgd worden via rampenfonds@vlaanderen.be of het adres van het Vlaams Rampenfonds, vermeld op het formulier.

Contact