Aanvraag materialen uit andere bibliotheken (IBL)

Vliegende boekjesBoeken of andere materialen die de bibliotheek niet in haar collectie heeft, kan je ook, tegen betaling, aanvragen uit andere bibliotheken (via Interbibliothecair Leenverkeer of IBL).

Voorwaarden

Lid zijn van de bibliotheek + een Mijn Bibliotheek-account hebben.

Procedure

Vanaf 20 april '22 kan je zelf een IBL-aanvraag indienen door het item op te zoeken via onze catalogus en mits aanmelden via Mijn Bibliotheek. Opgelet: dit kan enkel voor materialen die ouder zijn dan 1 jaar.

Het boek wordt met de post verstuurd naar onze bib. Reken hiervoor toch minimum 1 week. Als de bib je e-mailadres kent, word je direct via mail verwittigd als je het boek kan komen halen.

Bedrag

Voor aanvragen uit andere bibliotheken rekenen we 3 euro administratiekosten aan. Voor tijdschriftartikels komt daar een kost per kopie bij – de tijdschriftartikels mag je dan wel houden. 

Uitzonderingen

Materialen jonger dan 1 jaar kan je niet aanvragen via IBL.

Regelgeving

Dienstreglement bibliotheek

 

Meer info: http://bibliotheek.tienen.be/ibl22

 

Contact