Tijdelijke inname van openbaar domein voor doeleinden van commercieel belang - Aanvraag

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Gegevens zaak / firma

Adresgegevens 2

Gegevens aanvrager

Adresgegevens 1

Wenst het aanslagbiljet van de dienst financiën op volgend adres te ontvangen:

Adresgegevens 3

Gegevens van de inname

Aard van de inname *
Termijn van de inname *

Het verwerken van de gegevens gebeurt conform de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AGV/GDPR). Meer info hierover vind je in de privacyverklaring van de stad Tienen.

Contact