Aankoopsuggestie bib

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging
Adresgegevens 1

doet volgende aankoopsuggestie:

Wil deze aankoopsuggestie voor zichzelf reserveren (0,8 euro administratiekosten) *

Het verwerken van de gegevens gebeurt conform de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AGV/GDPR). Meer info hierover vind je in de privacyverklaring van de stad Tienen.

Contact