Vergunning inname van het openbaar domein voor commerciële doeleinden - Aanvraag

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Aan de hand van onderstaand aanvraagformulier kan je een vergunning aanvragen voor het plaatsen van een terras, automaat, verkoopkraam, reclamebord en andere voorwerpen die voor handelsdoeleinden worden gebruikt. 

Dit aanvraagformulier en reglement zijn niet van toepassing op verkoopkramen die een vaste standplaats hebben op openbare markten, kermissen of ambulante handel.

Let op! De aanvraag wordt niet behandeld indien het volgende ontbreekt:

  • foto van de plaatsgesteldheid
  • het inplantingsplan met vermelding van alle vereiste gegevens

Jouw gegevens

Gegevens uitbater 

Woonplaats uitbater 1
Ik wens een tweede uitbater toe te voegen *

Gegevens uitbater 2

Adresgegevens 3
Ik doe een aanvraag voor: *

Ik doe een aanvraag voor een terras

Voor de inname van het openbaar domein door middel van terrassen, wordt er, omwille van de beeldkwaliteitsvereisten, een opdeling in 3 zones gemaakt:

  • Zone 1A: Grote Markt, Kalkmarkt, Schapenmarkt, Nieuwstraat nr. 1 en Broekstraat nr. 1
  • Zone 1B: Veemarkt en Spiegelstraat
  • Zone 2: het overblijvende areaal van het grondgebied Tienen
Tot welke zone behoort uw terras *

Adres van het terras (indien anders dan het adres van de zaak)

Adres van het terras (indien anders dan het adres van de zaak)

Voor de inname van het openbaar domein door middel van terrassen wordt er een opdeling gemaakt in 2 types:

  • Jaarterrassen voor zone 1A of 1B (max. een volledig kalenderjaar). Deze terrassen kunnen uitgebreid worden met een zomerterras (van 1 april tot max. 15 oktober van het betreffende jaar).
  • Zomerterrassen voor alle zones (van 1 april tot max. 15 oktober van het betreffende jaar).
Ik wens een jaarterras aan te vragen *
Wat is de gewenste periode van de inname openbaar domein voor het jaarterras? *
Ik wens een zomerterras aan te vragen *
Wat is de gewenste periode van de inname openbaar domein voor het zomerterras? *

Ik doe een aanvraag voor een voorwerp voor handelsdoeleinden

Aard van het voorwerp *

Wat is het adres van de inname?

Adresgegevens 4
Welke producten worden er aangeboden?
Gewenste periode van de inname openbaar domein *

Documenten

Het verwerken van de gegevens gebeurt conform de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AGV/GDPR). Meer info hierover vind je in de privacyverklaring van de stad Tienen.

Contact