Aanvraag erkenning Paardenprocessie en Dertienmaal

17
januari
2022
Paardenprocessie-galop.jpg

In maart 2021 startte het Processiecomité van Hakendover in samenwerking met de stad Tienen een traject op voor de opname van de Paardenprocessie en het Dertienmaal in de Vlaamse inventaris voor het immaterieel erfgoed. Het is een eerste stap om beide tradities ook door Unesco als immaterieel cultureel erfgoed te laten erkennen.

Immaterieel erfgoed zijn gewoontes, kennis en praktijken van vandaag, die mensen van vroeger hebben gekregen en willen doorgeven aan toekomstige generaties. Het zit in hoe we spelen en verhalen vertellen, in eetcultuur of dans en muziek, feesten en rituelen, in kweek- en landbouwtechnieken en in de vaardigheden van de vaklui. Immaterieel erfgoed is van iedereen en van alle tijden. En naarmate de tijden veranderen, verandert immaterieel erfgoed ook mee.

Om dit erfgoed in kaart te brengen en het samen met de betrokken erfgoedgemeenschappen een verdere toekomst te geven – wat men ook wel ‘borgen’ noemt – startte de Vlaamse overheid de Vlaamse inventaris voor het immaterieel erfgoed op. Praktijken als het carnaval van Aalst, het telen van grondwitloof, de bloemencorso’s en het vieren van Sinterklaas en Sint-Maarten staan er vandaag al op. De Vlaamse inventaris voor het immaterieel erfgoed kadert binnen de Unescoconventie voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed. Vooraleer Vlaams immaterieel erfgoed op de Unescolijst kan geplaatst worden, moet het eerst in de Vlaamse inventaris zijn opgenomen.

In maart 2021 startten het Processiecomité van Hakendover en de stad Tienen een traject op om de Paardenprocessie en het Dertienmaal  te laten opnemen in de Vlaamse inventaris voor het immaterieel erfgoed. Zij werden hierin professioneel begeleid door experten van PARCUM, het Centrum Agrarische Geschiedenis en Histories vzw. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het aanvraagdossier dat op 15 april ’22 bij de Vlaamse overheid zal worden ingediend.

Tijdens het Dertienmaal vorige zondag, gaven de betrokken partners in de kerk van Hakendover tekst en uitleg bij het gelopen traject en de uiteindelijke resultaten die in de aanvraag meegenomen zullen worden. Sympathisanten en geïnteresseerden konden extra input geven.

Het Dertienmaal in Hakendover gisteren, was overigens opnieuw een groot succes. Ondanks corona legden in totaal 370 deelnemers de bedevaart tussen de kerk van Hakendover en de kapel van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Steen in Grimde af, waarvan 83 deelnemers de volledige afstand van meer dan 40 km.

 

Contact