Toelage coronanoodfonds - Aanvraag

 • 1 Gegevens
 • 2 Overzicht
 • 3 Bevestiging

Erkende Tiense jeugd-, sport- en cultuurverenigingen kunnen financiële noodsteun aanvragen voor gemaakte onkosten en geleden verliezen in 2021 én voor gemaakte onkosten in 2021.  Dit kunnen bv. kosten zijn die gemaakt werden om kampen, stages en andere activiteiten coronaproof te organiseren, huurgelden of onkosten voor de aankoop van o.m. producten, materialen en signalisatie om infrastructuur en activiteiten coronaproof te maken.

Voor 2021 kan er ook nog een tussenkomst aangevraagd worden om de drukwerkkosten voor geannuleerde activiteiten te compenseren en om tegemoet te komen in het verlies van één of meerdere geannuleerde jaarlijkse activiteiten.

De aanvraag voor de periode van november ’20 tot en met oktober ’21 moet ingediend worden voor 15 november ’21.  

Belangrijk: Voorzie de bijlage(n) van een nummering in de bestandsnaam. Voor rubriek 1 bv. is dit 1.1, 1.2, 1.3, ...

 

Gegevens vereniging

De vereniging behoort tot het netwerk *

Gegevens voorzitter vereniging

Bewijsstukken toelage

Voeg hieronder de bewijsstukken toe, gebundeld per toelage met een duidelijke met een duidelijke verwijzing naar de onderstaande toelages.

Toelage 1

Verenigingen die extra kosten maken (nog niet gemaakt in 2020) om hun kampen of stages coronaproof te organiseren kunnen op basis van hun facturen (*) deze kosten voor 75 % terugbetaald krijgen. Voor gedane investeringen die duurzaam zijn is de terugbetaling beperkt tot 50 %. Het maximumbudget per vereniging is 5000 euro.

 

(*) personeelskosten of andere vergoedingen worden niet in aanmerking genomen

Toelage 1 wordt aangevraagd *
 • Voorzie de bijlage(n) van een nummering in de bestandsnaam. Voor rubriek 1 is dit 1.1, 1.2, 1.3, ...
 • Klik rechts op het '+'-teken om meerdere bijlagen toe te voegen.

Toelage 2

Verenigingen die drukwerkkosten hebben gemaakt voor activiteiten die niet zijn kunnen doorgaan omwille van corona op basis van hun facturen kunnen deze kosten voor 100 % terugbetaald krijgen, met een maximumbedrag van 500 euro per vereniging.

Toelage 2 wordt aangevraagd *
 • Voorzie de bijlage(n) van een nummering in de bestandsnaam. Voor rubriek 2 is dit 2.1, 2.2, 2.3, ...
 • Klik rechts op het '+'-teken om meerdere bijlagen toe te voegen.

Toelage 3

Verenigingen die particuliere infrastructuur huurden kunnen een deel (75 %) van de betaalde huurgelden (*) voor de periode van verplichte inactiviteit omwille van corona met een max. van 3000 euro per vereniging per jaar, mits ze de huurovereenkomst, de periode van inactiviteit bewijzen en geen vrijstelling van betaling bekwamen of op een andere manier een ondersteuning kregen.

 

(*) enkel huurkosten: energiekosten, verzekeringen en andere zijdelings gemaakte onkosten worden niet meegeteld)

Toelage 3 wordt aangevraagd *
 • Voorzie de bijlage(n) van een nummering in de bestandsnaam. Voor rubriek 3 is dit 3.1, 3.2, 3.3, ...
 • Klik rechts op het '+'-teken om meerdere bijlagen toe te voegen.

Toelage 4

Elke vereniging kan de kosten voor de aankoop van producten, materialen, signalisatie en andere noodzakelijke acties voor het coronaproof maken van de infrastructuur en activiteiten voor 75 % terugbetaald krijgen op basis van in te dienen facturen die niet ouder mogen zijn dan 1/11/2020. Voor gedane roerende investeringen (zoals bijvoorbeeld de aankoop van plexi-schermen) die duurzaam zijn is de terugbetaling beperkt tot 80 % (geen onroerende investeringen) Max. 1500 euro/vereniging.

Toelage 4 wordt aangevraagd *
 • Voorzie de bijlage(n) van een nummering in de bestandsnaam. Voor rubriek 4 is dit 4.1, 4.2, 4.3, ...
 • Klik rechts op het '+'-teken om meerdere bijlagen toe te voegen.

Toelage 5

Elke vereniging kan een toelage krijgen ter waarde van het verlies van max. 3 niet plaatsgevonden jaarlijkse terugkerende activiteiten of geldacties of netto winst van een cafetaria tijdens een verplichte sluitingsperiode omwille van corona. Een sluitingsperiode van een cafetaria omwille van de coronamaatregelen telt als één activiteit. Op basis van de gemiddelde winst van de laatste drie edities/jaren (of twee edities indien het evenement nog niet langer bestaat) is een toelage van maximaal 60 % voorzien, met een maximale geldelijke waarde van 7.500 euro. De vereniging toont dit aan met een financieel verslag van elke editie. De penningmeester en voorzitter verklaren op eer dat dit volledig en correct is.

Toelage 5 wordt aangevraagd *
 • Voorzie de bijlage(n) van een nummering in de bestandsnaam. Voor rubriek 5 is dit 5.1, 5.2, 5.3, ...
 • Klik rechts op het '+'-teken om meerdere bijlagen toe te voegen.

Extra informatie

Door deze aanvraag te verzenden verklaar ik op eer dat deze aanvraag volledig en correct ingevuld is.

Het verwerken van de gegevens gebeurt conform de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AGV/GDPR). Meer info hierover vind je in de privacyverklaring van de stad Tienen.