Aanvraag toelage coronanoodfonds

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

De coronacrisis treft ook de lokale cultuur-, jeugd- en sportverenigingen zwaar. Hun normale werking staat onder druk. De stad Tienen verdeelt de beschikbare middelen uit het Vlaams noodfonds in overleg met deze getroffen sectoren.

Deze toelage m.b.t. de periode maart tot oktober ‘20 moet uiterlijk op maandag 23 november ’20 ingediend worden.

De aanvraag voor de periode van november ’20 tot november ’21 moet ingediend zijn op woensdag 1 december ’21. 

Gegevens vereniging

De vereniging behoort tot het netwerk *

Gegevens voorzitter vereniging

Bewijsstukken toelage

Voeg hieronder de bewijsstukken toe, gebundeld per toelage met een duidelijke met een duidelijke verwijzing naar de onderstaande toelages.

Toelage 1

Verenigingen die extra kosten hebben gemaakt om hun kampen of stages coronaproof te organiseren kunnen op basis van hun facturen deze kosten voor 100 % terugbetaald krijgen. Voor gedane investeringen die duurzaam zijn, is de terugbetaling beperkt tot 80%.

Toelage 1 wordt aangevraagd *

Toelage 2

Verenigingen die drukwerkkosten hebben gemaakt voor activiteiten die niet zijn kunnen doorgaan omwille van corona op basis van hun facturen kunnen deze kosten voor 100 % terugbetaald krijgen.

Toelage 2 wordt aangevraagd *

Toelage 3

Verenigingen die particuliere infrastructuur beheren/huurden kunnen een deel (75 %) van de betaalde huurgelden of indien geen huurkost ook gemaakte onkosten terugbetaald krijgen voor de periode van verplichte inactiviteit omwille van corona met een max. van 3000 euro per vereniging per jaar. mits ze de huurovereenkomst of facturen voorleggen, de periode van inactiviteit bewijzen en geen vrijstelling van betaling bekwamen of op een andere manier een ondersteuning kregen.

Toelage 3 wordt aangevraagd *

Toelage 4

Elke vereniging kan de kosten voor de aankoop van producten, materialen, signalisatie en andere noodzakelijke acties voor het coronaproof maken van de infrastructuur en activiteiten voor 100 % terugbetaald krijgen op basis van in te dienen facturen die niet ouder mogen zijn dan 13/03/2020. Voor gedane roerende investeringen (zoals bijvoorbeeld de aankoop van plexi-schermen) die duurzaam zijn is de terugbetaling beperkt tot 80 % (geen onroerende investeringen).

Toelage 4 wordt aangevraagd *

Toelage 5

Elke vereniging kan een toelage krijgen ter waarde van het verlies van één groot of meerdere kleine (max. 3) niet plaatsgevonden jaarlijkse terugkerende activiteiten/geldacties. Op basis van de gemiddelde winst van de laatste drie edities (of twee edities indien het evenement nog niet langer bestaat) is een toelage van maximaal 40 % voorzien. met een maximale geldelijke waarde van 5.000 euro. Indien de geldactie op een andere manier werd georganiseerd moet de winst van deze alternatieve actie afgetrokken worden van de subsidie die men zou krijgen op basis van vorige initiatieven. De vereniging toont dit aan met een financieel verslag van elke editie. De penningmeester en voorzitter verklaren op eer dat dit volledig en correct is. Het budget voor dit onderdeel is beperkt tot 100.000 euro.

Toelage 5 wordt aangevraagd *

Extra informatie

Door deze aanvraag te verzenden verklaar ik op eer dat deze aanvraag volledig en correct ingevuld is.

Het verwerken van de gegevens gebeurt conform de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AGV/GDPR). Meer info hierover vind je in de privacyverklaring van de stad Tienen.