Aanvraag minimale aardgaslevering

9
november
2022
11081_067.jpg

Nog t/m 31 maart ‘23 kunnen mensen in energiearmoede een zogenaamde ‘minimale aardgaslevering’ aanvragen bij het OCMW van Tienen, als ze daar zelf te weinig geld voor hebben. Het gaat om mensen die gebruikmaken van een budgetmeter.

De ‘minimale aardgaslevering’ is een beslissing van de Vlaamse regering, die toegepast wordt door de raad voor maatschappelijk welzijn in Tienen. De tussenkomst kan aangevraagd worden door mensen met een budgetmeter, een toestel dat geactiveerd wordt met een kaart waar je vooraf een bepaald krediet op zet. Als mensen geen geld hebben om die kaart op te laden, kunnen ze de budgetmeter niet activeren, krijgen ze geen aardgas en zitten ze dus letterlijk in de kou. De tussenkomst wordt ook voorzien voor mensen die op elektriciteit verwarmen met het exclusief nachttarief en voor diegenen die al over een digitale budgetmeter beschikken.

“In Tienen worden mensen met een afgesloten budgetmeter aangeschreven door het OCMW”, legt schepen van mensen Ine Tombeur uit.  “Zij kunnen zich, net als alle andere inwoners met een budgetmeter, aanmelden bij het OCMW voor de minimale aardgaslevering. Beschermde afnemers zullen ook worden aangeschreven. Vervolgens wordt er een dossier opgesteld voor het bijzonder comité van de sociale dienst, dat uiteindelijk beslist over het al dan niet toekennen van de tussenkomst. Mensen die de tussenkomst krijgen, moeten dan om de 14 dagen hun kaart opladen. Bij personen met een digitale budgetmeter voert het OCMW de betaling uit en komt het betaalde bedrag automatisch beschikbaar.”

De tussenkomst varieert naargelang het type woning en wordt voor 90 % terugbetaald door Fluvius. Met deze maatregel wil het OCMW van Tienen ervoor zorgen dat iedereen het in de winter warm heeft. Ook voor stookolie en steenkool kan een tussenkomst worden aangevraagd.

Contact