Vergunning inname openbaar domein bij werken of verhuis - Aanvraag

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Belangrijk!

Bij het indienen van aanvragen dienen steeds onderstaande termijnen gerespecteerd te worden:

  • voor een periode t/m 4 weken: 15 dagen voor de inname;
  • voor langere periodes: 4 weken voor de inname;
  • voor werken waarvoor een wegomleiding voorzien moet worden: 4 weken voor de inname.

Voor een inname van een gewestweg die langer dan 24 uur duurt dient er ook een vergunning aangevraagd te worden bij het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant. Deze aanvraag dient geruime tijd op voorhand aangevraagd te worden! Voor een inname op een gewestweg zal het Agentschap voor Wegen en Verkeer vanaf de 2de dag een retributie aanrekenen.

Voor inname van het openbaar domein wordt een belasting aangerekend vanaf dag 4 van 0.20 euro/m²/dag. Voor inname van betalende parkeersplaatsen wordt een belasting aangerekend volgens een uurtarief gerekend volgens een volledige dag. Voor inname van parkeerplaatsen in een blauwe zone wordt een belasting aangerekend van 7 euro per parkeerplaats en per dag. 

Je kan steeds contact opnemen met de dienst inname openbaar domein voor een berekening van de belasting van de door jou aangevraagde vergunning.

Aanvrager

Op dit adres wordt de vergunning toegezonden.

Adresgegevens 1
Vraag je aan als *

Opdrachtgever

Bent u de opdrachtgever? *
Adresgegevens 2

Aard van de inname van openbaar domein

Adres waar de inname zal plaatsvinden

Adres waar de inname zal plaatsvinden
Deze inname van openbaar domein is nodig voor *
Is er signalisatie vereist? *
Wordt signalisatie geplaatst door de aanvrager? *

Verantwoordelijke signalisatie (aannemer of particulier)

Adresgegevens 4

Bij inname van parkeerplaatsen moeten 24 uur op voorhand volgende borden geplaatst worden door de aanvrager of door de door de aanvrager aangestelde onderneming:

  • 1 bord E1 per parkeerplaats;
  • of één bord E1 + Xa onderbord met vermelding begin parkeerverbod en één bord E1 + Xb onderbord met vermelding einde parkeerverbod.
Parkeerverbodsborden te plaatsen door de stad? *

Omschrijving van de inname

Type van de aanvraag *
Start- en einddatum *
Van
Tot
Welk openbaar domein zal ingenomen worden? *
Het betreft hier

Bij grote verkeershinder dient de aanvrager per brief de inwoners en handelaars te verwittigen. Een modelbrief wordt wordt door de dienst ter beschikking gesteld.

Situatieschets of plan

Bij de aanvraag dient altijd een situatieschets of plan toegevoegd te worden. Zonder situatieschets of plan zal de aanvraag niet behandeld worden!

De vergunning dient steeds ter plaatse aanwezig te zijn en te allen tijde getoond te worden wanneer de politie of een aangestelde van de stad dit vraagt.

Het verwerken van de gegevens gebeurt conform de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AGV/GDPR). Meer info hierover vind je in de privacyverklaring van de stad Tienen.