Aannemer aangeduid voor heraanleg Grote Markt

15
april
2020

Ook goed nieuws tijdens deze coronacrisis: het schepencollege van de stad Tienen heeft in haar zitting van dinsdag 14 april ’20 een aannemer aangeduid voor de heraanleg van de Grote Markt. Dit betekent dat de vooropgestelde planning om de werken in augustus te laten aanvangen behouden kan worden.

Op 10 mei '19 schreef de stad Tienen een mededingingsprocedure met onderhandeling uit voor de aanduiding van een aannemer voor de herinrichting van de Grote Markt. Bij een eerdere procedure lagen de ingediende offertes een flink stuk hoger dan de ramingen. Een mededingingsprocedure verloopt in twee fases. Tijdens de selectiefase wordt beslist welke firma's effectief toegelaten worden tot de procedure en het bestek toegestuurd krijgen. Tijdens de gunningsfase, die al dan niet met onderhandelingen gepaard gaat, wordt de opdracht toegewezen.

In oktober dienden drie kandidaten een offerte in. Na twee onderhandelingsrondes in december ’19 en februari ‘20, dienden zij op 10 maart ll. hun finale offerte in. De offertes werden beoordeeld op basis van de prijs en de voorgestelde uitvoeringstermijn en fasering.

Gisteren keurde het college van burgemeester en schepenen de toewijzing van de opdracht goed. Omdat alle kandidaten nog op de hoogte gebracht moeten worden en er vervolgens een wettelijke standstill periode van 15 dagen volgt vooraleer het effectieve contract afgesloten kan worden, worden de naam van de aannemer en het gunningsbedrag voorlopig nog niet bekendgemaakt.

De stad Tienen is blij eindelijk een doorstart te kunnen maken in dit dossier. Een mooie, toegankelijke en groene Grote Markt is één van de beleidsprioriteiten in het meerjarenplan ‘Tienen transformeert’. Het is even afwachten welke verdere impact de coronacrisis op de werven en de planning van de aannemer zal hebben, maar de stad hoopt de werken begin augustus te kunnen opstarten. 

Klik hier voor meer informatie over de plannen voor de heraanleg van de Grote Markt.

Contact