Aankoopsuggestie bibliotheek

Aankoopsuggesties, zowel voor boeken als voor audiovisuele materialen, zijn welkom. Geef zoveel mogelijk gegevens over het gevraagde materiaal door. De bibliotheek houdt in de mate van het mogelijke rekening met jouw voorstellen. Je krijgt steeds een antwoord via mail of je suggestie al dan niet wordt aangekocht.

Procedure

Gebruik het elektronisch aanvraagformulier of vul het gele strookje ‘Aankoopsuggestie’ in aan de balie.

Bedrag

Gratis.

Online aanvragen

Contact