Aangifte verkoop tabak (beroepsaangifte 108)

Handelaars die tabak verkopen moeten een beroepsaangifte 108 aanvragen en indienen bij de Gewestelijke directie der Douane en Accijnzen. Je bezorgt het aangifteformulier minimaal 8 dagen voor de opening van de winkel aan de Gewestelijke directie der Douane en Accijnzen.

Meer info: Gewestelijke directie der Douane en Accijnzen

Aangifteformulier

Contact