300.000 subsidies voor renovatie woningen

1
december
2022
Skyline Tienen

De stad Tienen heeft 300.000 euro aan subsidies in de wacht gesleept voor de renovatie van 10 woningen met subsidieretentie. Met deze subsidies kunnen 10 eigenaars, die zich dit anders financieel niet zouden kunnen veroorloven, hun woning laten renoveren en energiezuiniger maken. Met dit project pakt de stad de herwaardering van wijken aan.    

In maart 2017 startte de stad Tienen samen met de provincie Vlaams-Brabant een pilootproject op voor de heropleving van de benedenstad. De provincie stelde hierbij 300.000 euro ter beschikking voor de renovatie van tien woningen. Per woning kon er 30.000 euro in ‘subsidieretentie’ gebruikt worden voor energiebesparende maatregelen. ‘Subsidieretentie’ wil zeggen dat het bedrag dat geleend wordt pas terugbetaald moet worden op het moment dat de woning verkocht of bij overlijden geërfd wordt.

Het project richtte zich vooral op mensen die eigenaar zijn van een woning, maar met een beperkt inkomen of pensioen niet de nodige financiële middelen konden opbrengen voor broodnodige renovatiekosten of energiebesparende maatregelen.

In de loop van 2018 en 2019 werden uiteindelijk negen woningen in de benedenstad grondig gerenoveerd. De werken werden door de renovatiebegeleiders van de provincie van A tot Z ondersteund. De stad (via het wooninfopunt van het IGS Best wonen tussen Zoet en Zout) en het OCMW Tienen leverden administratieve ondersteuning en hielpen bij de aanvragen van de premies en de technische woningcontroles.

In 2020 werd er opnieuw een dossier voor tien woningen goedgekeurd, waarbij er 300.000 euro ingezet werd om woningen in Tienen te renoveren. De afronding van de renovaties van deze woningen wordt in het voorjaar verwacht.

De provincie bevestigt nu voor de derde keer een vervolg aan het project te willen breien en kent opnieuw 300.000 euro aan subsidies toe voor 10 dossiers. “Wij zijn heel tevreden dat we deze subsidies opnieuw in de wacht slepen”, vertelt schepen van ruimtelijke ordening Bram Delvaux. “Dit betekent dat 10 eigenaars hun woning onder begeleiding kunnen laten renoveren. In deze tijden met zeer hoge energiekosten zijn deze subsidies meer dan welkom. Het verwarmen van woningen vraagt de meeste energie en is verantwoordelijk voor bijna een derde van de CO2-uitstoot. Bijkomend draagt dit project bij tot de herwaardering van deze wijken.”