10-puntenplan ter ondersteuning van handel en horeca

23
juni
2021
Terras

De stad Tienen heeft een 10-puntenplan voor de lokale handel en horeca klaar. Met een hele resem steunmaatregelen wil de stad ondernemers een extra steuntje in de rug geven om de coronaperiode te overbruggen.

De Tiense ondernemers gingen de afgelopen maanden door een moeilijke periode. Door de opgelegde sluiting en de strenge coronamaatregelen bij de heropening, is er voor velen een groot verlies aan inkomsten. “Als stadsbestuur zijn wij uiteraard niet blind voor de moeilijkheden die onze plaatselijke handelaars ondervinden”, licht schepen van financiën Bram Delvaux toe. “Daarom hebben we een 10-puntenplan samengesteld met steunmaatregelen, die de lokale handel en horeca in deze overgangsperiode wat ademruimte moeten geven. Naast fiscale vrijstellingen, trekt de stad een promotiebudget van 20.000 euro uit en wordt er een tussenkomst in de aankoop van CO2-meters voorzien. Daarnaast zal elke Tienenaar nog dit jaar een T-bon van 5 euro kunnen spenderen bij de deelnemende handelaars.”

10-PUNTENPLAN HANDEL EN HORECA

 

1. Vrijstelling promotaks

De promotaks is de belasting die geheven wordt op voor het publiek toegankelijke ruimtes. In zitting van 28 mei ‘20 werd deze door de gemeenteraad ingetrokken. In 2021 wordt de promotaks niet opnieuw ingevoerd en is er dus geen belasting verschuldigd.

2. Uitstel betaling bedrijfsbelastingen

Om liquiditeitsproblemen in te perken, wordt aan de Tiense ondernemingen indien nodig een extra uitstel van betaling van de bedrijfsbelastingen verleend na de ontvangst van de aangiftes of aanslagbiljetten.

3. Snelle betalingen

Lokale leveranciers van de stad worden zo snel mogelijk na ontvangst van de facturen betaald, ongeacht of de betalingsvoorwaarden een langere betaaltermijn toelaten.

4.  Vermindering standgeld marktkramers

Hoewel de markten in 2021 georganiseerd konden worden, bleef het shoppen door de coronamaatregelen beperkt tot functionele aankopen. Om de verminderde inkomsten enigszins te compenseren, krijgen de marktkramers in 2021 een volledige vrijstelling van de belasting op standgeld van juli t/m december. Het reglement dat dit mogelijk maakt, wordt op 25 juni ’21 aan de gemeenteraad voorgelegd. 

5. Geen terrasbelasting en kosteloze uitbreiding

Het belastingreglement op de terrassen werd in april ’21 door de gemeenteraad ingetrokken en niet opnieuw ingevoerd. Dit betekent dat er ook voor 2021 geen terrasbelasting betaald moet worden. Horeca-uitbaters kunnen bovendien gratis een uitbreiding van hun winter- én zomerterras aanvragen.

6. Vrijstelling taxibelasting

Door het geringe aantal verplaatsingen tijdens de coronacrisis, deelden ook taxibedrijven in de klappen. Daarom wordt op 25 juni ‘21 een volledige vrijstelling van de belasting voor taxibedrijven voorgelegd aan de gemeenteraad. De taxibedrijven kregen bovendien de mogelijkheid om deel te nemen aan het project ‘Vaccitaxi’ dat, op kosten van de deelnemende gemeenten, voor minder mobiele personen vervoer naar en van het vaccinatiecentrum voorziet.

7. Lokaal talent boeken

De stad deed een oproep naar lokaal talent voor de ‘Buurtbubbels’ tijdens de zomer. Ook horecazaken kunnen tijdens de maanden juli, augustus en september 3 keer per maand gratis een optreden boeken om meer inkomsten te genereren. Eens ze het tijdstip met de artiest(en) in kwestie vastgelegd hebben, dient er een melding aan de dienst evenementen te gebeuren.

8. Promotiebudget

In 2021 maakt Tienen een budget van ca. 20.000 euro vrij om de lokale economie op promotioneel vlak te ondersteunen en in de verf te zetten. Eén van de initiatieven in dit kader is de bestickering van een autobus met het campagnebeeld ‘We are Tienen’.

9. Tussenkomst C02-meter

De federale Covid-maatregelen leggen aan de horecazaken, fitnesscentra en feestzalen de verplichting op om in hun zaak een CO2-meter te installeren voor het meten van de luchtkwaliteit. De stad Tienen komt voor 50 % tussen in de kosten voor de aankoop van zo’n meter, met een maximum van 125 euro. Het reglement dat de voorwaarden vastlegt, wordt geagendeerd op de gemeenteraadszitting van 25 juni ’21.

10. Uitgifte T-bon aan Tienenaars

De stad schenkt in 2021 aan al haar inwoners een T-bon ter waarde van 5 euro, die benut kan worden in de deelnemende handels- en horecazaken. Op die manier wil de stad de lokale handel en horeca een hart onder de riem steken bij de heropbloei van hun zaak. Meer info hieromtrent volgt nog.

Contact