Update corona - Vrijstelling gemeentebelasting taxisector

23
februari
2021
taxi

De stad Tienen wil de Tiense taxibedrijven en zelfstandige taxichauffeurs een vrijstelling verlenen op de jaarlijkse gemeenteretributie voor het uitbaten van hun beroep. De steunmaatregel wordt op donderdag 25 februari ’21 voorgelegd aan de gemeenteraad. Het betreft een lokaal initiatief bovenop de steunmaatregelen van de Vlaamse en federale overheid.

De impact van de coronacrisis op de taxisector is zwaar. Omdat o.a. de toeristische en vrijetijdssectoren en het luchthavenverkeer stilvielen, kent de sector een groot omzetverlies.

“Ook de taxibedrijven in onze stad zijn ondernemers die slachtoffer zijn van de coronacrisis. Daarom wil de stad de retributie op voertuigen bestemd voor de exploitatie van een taxidienst schrappen voor het jaar 2020. Met deze vrijstelling geven we gevolg aan hun verzoek om voor extra ademruimte te zorgen om deze crisis door te komen. Taxidiensten of zelfstandige taxichauffeurs die de retributie al betaald hebben, krijgen het bedrag teruggestort”, licht schepen van financiën Bram Delvaux toe.  

De stad Tienen nam eerder al een resem fiscale en andere maatregelen om de ondernemers te ondersteunen. Zo werd de terrassentaks geschrapt, werden inningen van lokale ondernemersbelastingen opgeschort en werd er een promofonds opgericht voor gezamenlijke acties ter ondersteuning van de lokale handel. De maatregel voor de taxibedrijven wordt op donderdag 25 februari ’21 ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Contact