Vragen over quarantaine

Wat is quarantaine?

Quarantaine betekent dat men binnen een woning blijft, inclusief een eigen tuin, terras of balkon op één enkele plaats. Dit kan een privéadres zijn, bij familie, vrienden of een andere verblijfplaats zoals een hotel. Deze plaats blijft gedurende de periode van de quarantaine dezelfde.

Test men positief, dan worden alle huisgenoten als “hoogrisicocontacten” beschouwd en moeten ook zij in quarantaine. 

Wanneer moet men verplicht in quarantaine?

Men moet verplicht in quarantaine:

 • als men symptomen vertoont van Covid-19, in afwachting van het testresultaat;
 • als men positief testte op Covid-19;
 • als men in contact is geweest met iemand die Covid-19-positief is of symptomen van Covid-19 vertoont. Dit is een ‘hoogrisicocontact’;
 • als men uit een rode zone (terug)komt in België. Men moet meteen in zelfisolatie gaan voor 2 weken. Een Covid-19-test is verplicht. De zelfisolatie geldt voor iedereen die op dat moment onder hetzelfde dak woont. 
 • Als men uit een oranje zone (terug)komt in België. Dit is geen wettelijke verplichting.

Wanneer is het aangeraden om in quarantaine te gaan?

 • Als men uit een oranje zone (terug)komt in België. Dit is geen wettelijke verplichting. 

Moet ik tijdens de quarantaine bijkomende vakantiedagen opnemen?

Neen. De huisarts zal een quarantaineattest bezorgen. Dit is geen ziektebriefje. Hiermee kan men aan de werkgever bewijzen dat men in quarantaine moet blijven. Telewerken is toegestaan.

Indien telewerken niet mogelijk is, kan men beroep doen op de uitkering voor tijdelijke werkloosheid. Zelfstandigen die door quarantaine of zelfisolatie niet kunnen werken, kunnen beroep doen op een overbruggingsrecht.

Opgelet: voor essentiële beroepen zoals bv. mensen in de zorgsector gelden specifieke regels. Contacteer jouw werkgever.

Welke regels moet ik respecteren tijdens mijn quarantaine?

Volgende regels gelden voor iedereen die in quarantaine gaat, ook al is men niet ziek of Covid-positief:

 • Bezoek is niet toegestaan.
 • verplaatsen naar het werk en naar school is niet toegestaan. Telewerk is wel mogelijk.
 • Tijdens de quarantaine moet men bereikbaar zijn voor de medewerkers van het contactonderzoek.
 • Men moet meewerken aan het contactonderzoek en nauwe contacten oplijsten.
 • Blijf tijdens de quarantaine binnenshuis (incl. tuin of terras). Men mag de woning enkel verlaten voor onderstaande essentiële verplaatsingen, waarbij men verplicht een (stoffen) mondmasker draagt:
  • Bezoek aan huisarts voor een Covid-19-test of dringende medische zorgen.
  • Aankoop van basisbenodigdheden, zoals voedsel en medicijnen, maar enkel indien niemand anders hiervoor kan zorgen, en per uitzondering.
  • Regelen van dringende juridische/financiële kwesties.
  • Voor de personen die essentieel werk verrichten of een erkende, dwingende reden hebben: verplaatsingen voor de daaraan verbonden essentiële en kortdurende activiteit.
  • Ga niet in quarantaine op een adres waar ook personen wonen die tot een risicogroep behoren (bv. personen ouder dan 65 jaar, personen met een ernstige onderliggende medische aandoening zoals ernstige hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een gedaalde immuniteit).
  • Indien symptomen optreden die kunnen wijzen op COVID-19 moet men steeds telefonisch contact opnemen met de huisarts.
  • Gedurende deze periode moet contact met andere mensen, waaronder ook de mensen in hetzelfde huis, volledig vermeden worden. Bewaar steeds een afstand van 1,5 meter.
  • Handdoeken, beddengoed en eet- of drinkgerei mogen niet gedeeld worden met huisgenoten.
  • Indien mogelijk moet een apart toilet en badkamer gebruikt worden.
  • De gezondheidstoestand moet nauw opgevolgd worden.

Welke aanvullende regels moet men respecteren tijdens de quarantaine als men ziek of Covid-positief getest is?

 • Gedurende deze periode moet contact met andere mensen, waaronder ook de mensen in hetzelfde huis, volledig vermeden worden. Bewaar steeds een afstand van 1,5 meter.
 • Handdoeken, beddengoed en eet- of drinkgerei mogen niet gedeeld worden met huisgenoten.
 • Indien mogelijk moet een apart toilet en badkamer gebruikt worden.
 • De gezondheidstoestand moet nauw opgevolgd worden. 

Ik heb nog vragen.

Je kan terecht op volgende nummers:

 • tel 016 80 58 30 met vragen over lokale maatregelen
 • tel 1733 voor een huisdokter van wacht - elke dag van 19.00 tot 08.00 uur, in het weekend vanaf vrijdagavond 19.00 uur tot maandagochtend 08.00 uur)
 • tel 016 31 95 50 wanneer zelf hulp nodig hebt of iemand kent die hulp nodig heeft
 • gsm 0492 15 81 61 wanneer je nood hebt aan psychische zorg t.g.v. de coronacrisis