Corona - Vaccinatiecampagne

In Tienen wordt een vaccinatiecentrum ingericht in het Rijksadministratief centrum (gebouw belastingen) langs de Goossensvest. Hier zullen alle inwoners van Tienen ingeënt worden. Volgens de federale richtlijnen komt hierbij eerst het zorgpersoneel aan bod, gevolgd door de 65-plussers, de risicogroepen en de personen met essentiële beroepen, om tot slot de rest van de bevolking in te enten. Elke inwoner zal per brief, sms of e-mail opgeroepen worden (al naargelang de gegevens waarover de overheid beschikt).

Inwoners die meer informatie willen kunnen alvast terecht op www.laatjevaccineren.be.

Vaccitaxi voor 65-plussers

65-plussers kunnen gebruikmaken van een Taxivacci om zich aan een voordelig tarief naar het vaccinatiecentrum te laten brengen. Meer info hierover volgt nog.

Je kandidaat stellen als vrijwilliger in het vaccinatiecentrum

Verpleegkundigen, artsen en studenten en gepensioneerden met een medische achtergrond kunnen zich kandidaat stellen als vrijwilliger. Ook persone die logistiek of administratief willen ondersteunen zijn welkom. Je als vrijwilliger registreren kan via www.tienen.be/ikhelpvaccineren.