Stad vraagt onderzoek naar geurhinder Tiense Suikerraffinaderij

11
januari
2021
suikerraffinaderij

Naar aanleiding van de geurproblematiek in het oostelijke deel van Tienen, o.a. veroorzaakt door de bezinkingsvijvers van de Tiense Suikerraffinaderij, vraagt het stadsbestuur de directie om deze milieuproblemen verder aan te pakken. De omwonenden en de dienst leefmilieu hebben de omgevingsinspectie op de hoogte gebracht van de geurproblematiek.

Sinds de start van het bietenseizoen nemen omwonenden van de Tiense Suikerraffinaderij regelmatig een hinderlijke geur waar. Deze geur manifesteert zich vooral in Oplinter en Utsenaken. Het is een gekend en terugkerend fenomeen dat waarschijnlijk zijn oorsprong vindt in de anaerobe vergisting van het spoelwater van de suikerbieten, dat terechtkomt in de bezinkingsvijvers tussen de Ambachtenlaan en het Tiense broek.

De Tiense Suikerraffinaderij erkent dat zij verantwoordelijk zijn voor de hierboven beschreven geurhinder. Het betreft niet de zoete aromatische geur die vooral rond de fabriek zelf aanwezig is, maar een penetrante en onaangename geur die in de gemeten concentraties niet giftig is.

De tot nu toe genomen maatregelen door de Tiense Suikerraffinaderij om het chemisch proces dat de slechte geur veroorzaakt onder controle te krijgen, blijken onvoldoende. Daarom hebben de omwonenden en de dienst leefmilieu van de stad Tienen de omgevingsinspectie gevraagd om de toestand op te volgen. De stad heeft hiertoe geen bevoegdheid.

De directie van de Tiense Suikerraffinaderij zal over deze problematiek met de betrokkenen in overleg treden en hen de nodige informatie verschaffen. Momenteel test de fabriek een proefinstallatie die de anaerobe processen op de bezinkingslagunes moet verhinderen. Bij een positief resultaat, kan dit plan in de loop van de komende maanden definitief worden uitgerold. Dit zou moeten resulteren in een bietenseizoen met minder geurhinder in 2021.

Het stadsbestuur had de laatste maanden meerdere keren contact met de directie van TS en blijft de toestand op de voet volgen. 

Contact