Home website

  


Facebook Stad Tienen

Twitter Stad Tienen
spatieNoodnummers & wachtdiensten

Noodnummers

Apothekers van wacht
Surf naar www.apotheek.be.
Bel het nummer 0903 99 000

Brandweer - Ziekenwagen 112                                                                           
Bel het nummer 112.
Administratie: tel 016 81 35 55 of 016 80 45 60
tienen@brandweervlaanderen.be
www.brandweertienen.be

Dokters van wacht
Huisarts van wacht
Zowel in het weekend als tijdens de week bereikbaar via tel 016 36 30 00
In de week wordt de wacht waargenomen vanuit de eigen praktijk van de arts.

Huisartswachtpost regio Tienen
Tijdens het weekend en op feestdagen

Gilainstraat 116 - 3300 Tienen
Bel naar het nummer 016 36 30 00
info@wachtposttienen.be
www.wachtposttienen.be

Lokale politie
Bel het nummer 101 of 016 80 58 05

Tandartsen
Weekends en feestdagen van 09.00 tot 18.00 uur
Bel het nummer 090 33 99 69
www.tandarts.be

Hulplijnen

ADHD consultatielijn
Psychologisch advies, hulpverlening of gerichte doorverwijzing voor ouders van kinderen met ADHD/ADD, volwassenen met ADHD/ADD, leerkrachten ...
tel 070 222 135
Centrum ZitStil: tel 03 830 30 25
info@zitstil.be
www.zitstil.be 

Al-Anon en Al-Ateen
Al-Anon: voor partners en familieleden van personen met een alcoholprobleem.
Al-Ateen: voor kinderen van een ouder met een alcoholprobleem.
tel 03 218 50 56
info@al-anonvl.be
www.al-anonvl.be (voor partners en familieleden van personen met een alcoholprobleem)

Alcohol Hulp
Online zelftest met uitgebreide informatie over alcohol, alcoholgebruik en alcoholproblemen, zelfhulpprogramma en begeleiding door een professionele hulpverlener.
www.alcoholhulp.be

Alzheimer infonummer
Informatie over dementie en de ziekte van Alzheimer.
tel 0800 15 225 (enkel voor vaste lijnen)
Secretariaat: tel 014 43 50 60
secretariaat@alzheimerliga.be
www.alzheimerliga.be - www.dementie.be  

AN (anorexia nervosa) - BN (boulimia nervosa)
Laagdrempelige eerste opvang voor mensen met een eetstoornis en hun omgeving.
tel 016 89 89 89
info@abn.be
www.anbn.be - www.inloopmobieleetstoornissen.blogspot.com

Anonieme alcoholisten - AA
Voor personen met een alcoholprobleem, informatie over dichtsbijzijnde zelfhulpgroepen.
tel 03 239 14 15
info@aavlaanderen.org
www.aavlaanderen.org

Antigifcentrum
Alle vragen over vergiftiging.
tel 070 245 245
info@poisoncentre.be - medical.team@poisoncentre.be (niet dringende vragen)
www.poisoncentre.be

Astma- en Allergiekoepel
Informatie over astma en allergie
tel 0800 84 321 
info@astma-en-allergiekoepel.be
www.astma-en-allergiekoepel.be

Awel
Awel luistert naar kinderen en jongeren met een vraag, een verhaal, of een probleem.
tel 102 (elke dag van 16.00 tot 22.00 uur, behalve op zon- en feestdagen)
brievenbus@awel.be
www.awel.be (bereikbaar via smartphone of tablet)

Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
Informatie- en klachtenlijn voor slachtoffers van racisme, discriminatie op grond van geloof of levensbeschouwing, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid, politieke overtuiging ...
tel 0800 12 800 
epost@cntr.be
www.diversiteit.be

Child Focus
Noodnummer voor het melden van of vragen over een verdwijning, een ontvoering of seksueel misbruik.
tel 116 000 of 02 475 44 11 (voor niet-dringende vragen)
site@childfocus.org
www.childfocus.be - www.nupraatikerover.be (anoniem chatten met een gespecialiseerde medewerker)

CM infopunt chronische zieken
Toegangspoort waar zieken, zorgbehoevenden en mantelzorgers terecht kunnen met al hun vragen.
tel 078 05 08 05
infochronischzieken@cm.be
www.cm.be

Clicksafe hulplijn
Veilig internetten met informatie voor kinderen, jongeren, ouders en professionelen.
tel 116 000
clickhelp@childfocus.be
www.clicksafe.be  

Diabetes infolijn
tel 0800 96 333
infolijn@diabetes.be 
www.diabetes.be

Druglijn
Anonieme en laagdrempelige informatie en advies over alcohol- en andere drugproblemen, doorverwijzing naar hulpverlening.
tel 078 15 10 20 
www.druglijn.be/contact - www.bekijkheteensnuchter.be

Farafoon
Luister- en informatiepunt rond zwangerschapskeuzes, medische informatie over prenatale testen en diagnoses.
tel 016 38 69 50
vragen@faranet.be
www.faranet.be

Holebifoon
Onthaal- en infolijn voor vragen over holebiseksualiteit (holebi's en transgenders)
tel 0800 99 533
vragen@holebifoon.be
www.holebifoon.be

Jolijn
Voor jongeren en ouders met vragen/klachten omtrent een maatregel/beslissing in de bijzondere jeugdbijstand of met een klacht over de hulpverlening.
tel 0800 900 33
jo-lijn@jongerenwelzijn.be 
http://wvg.vlaanderen.be/jongerenenwelzijn  

Kankerfoon
Info en steun voor al wie van ver of nabij wordt getroffen door kanker.
tel 0800 158 00
kankerfoon@kanker.be
www.kanker.be

Kinderrechtencommissariaat
Klachtenlijn: tel 0800 20 808
klachtenlijn@kinderrechten.be
www.kinderrechten.be

Leiflijn
Levens Einde Informatie Forum: info over de problematiek rond waardig sterven.
tel 078 15 11 55
leiflijn@skynet.be  
www.leif.be

Limits
Ongewenst seksueel gedrag op school en werk, pesten op school.
tel 016 20 85 88
info@limits.be
www.limits.be

Meldpunt misbruik, geweld en kindermishandeling
Je kan er terecht met vragen, als je feiten vermoedt of zelf het slachtoffer bent van misbruik, geweld en kindermishandeling.
tel 1712
www.1712.be

Nok Nok
Jongeren tussen 12 en 16 jaar vinden er informatie, opdrachten en tips om je goed in je vel te (leren) voelen.
www.noknok.be

Ombudsdienst Vlaamse  overheid
tel 1700
klachten@vlaamseombudsdienst.be
www.vlaamsombudsman.be

Ombudsdienst federale overheid
tel 0800 999 62
contact@federaalombudsman.be
www.federaalombudsman.be

Ombudsdienst pensioenen
tel 02 274 19 80
klacht@ombudsmanpensioenen.be
www.ombudsmanpensioenen.be

Opvoedingstelefoon Vlaanderen
Informatie en advies op maat van de gezinssituatie.
tel 078 15 00 10
www.opvoedingstelefoon.be

Pandora vzw
Meld- en steunpunt voor slachtoffers van mishandeling, verkrachting en incest.
tel 011 26 10 60 

Pensioenlijn
Rijksdienst voor Pensioenen, Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen, Pensioendienst voor de overheidssector.
tel 1765

Prostaatkankerlijn
Patiënten en hun partners kunnen in alle anonimiteit terecht met hun problemen en twijfels.
tel 078 15 07 01
prostaatkankerlijn@tegenkanker.be
www.tegenkanker.be - www.komoptegenkanker.be

Rode Kruis Vlaanderen                                                        
Niet-dringend ziekenhuisvervoer naar een ziekenhuis naar keuze.
tel 105
info@rodekruis.be
www.rodekruis.be

Similes
Voor familieleden van psychiatrische patiënten.
tel 016 24 42 01
Kinderen van ouders met psychiatrische problemen.
info@similes.be 
http://nl.similes.be  

Stop Child Porno
Belgisch burgerlijk meldpunt om beelden van seksueel misbruik van kinderen gevonden op internet te melden.
tel 116 000 

Taaltelefoon
Taalvragen: spelling, woordgebruik, grammatica, uitspraak, formulering, tekstconventies en stijl.
tel 078 15 20 25
www.taaladvies.net - http://taaltelefoon.vlaanderen.be

Tabak Stoplijn
Info en advies over roken en verslaving, begeleiding bij het stoppen met roken en opvolging tijdens en nadat met stopt met roken.
tel 0800 111 00
www.kanker.be - www.tabakstop.be

Teleblok
Jongeren of hun supporters (ouders, leerkrachten) met studeerproblemen.
tel 0800 131 44
www.teleblok.be 

Tele-Onthaal
Hulpdienst voor mensen in crisissituaties en voor personen met levensmoeilijkheden.
tel 106
www.tele-onthaal.be

UL Team
Uitklaring Levenseinde-team: consult en advies voor patiënten en hun familie met vragen rond levenseinde.
tel 078 05 01 55
info@ulteam.be
www.ulteam.be

VDAB-Servicelijn
Vacatures, in- en uitschrijvingen, info over opleidingen ...
tel 0800 30 700
info@vdab.be
www.vdab.be

Vlaamse Infolijn
Wegwijs en eerstelijnsinformatie over materies die onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid vallen.
tel 1700
www.vlaanderen.be

Vlaamse Kankertelefoon
tel 078 150 151
kankerlijn@tegenkanker.be
www.tegenkanker.be

Vlaams meldpunt ouderenmis(be)handeling
Informatie, advies en klachten over misbehandeling van thuiswonende ouderen.
tel 078 15 15 70
ouderen@cawzuidoostvlaanderen.be
www.ouderenmisbehandeling.be

Woonzorglijn
Meldpunt met vragen en klachten over ouderenzorgvoorzieningen
tel 078 15 25 25
woonzorglijn@vlaanderen.be
www.woonzorglijn.be

Zelfmoordlijn
Crisislijn voor mensen met zelfmoordgedachten.
tel 1813
cpz@preventiezelfdoding.be
www.preventiezelfdoding.be

Zoals Ik
Voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een beperking, stoornis of chronische aandoening.
www.zoalsik.be  

spatie

NavButton Contact: dienst sociale zaken - tel 016 80 57 47 - socialezaken@tienen.be


Print/Verstuur-knopPrint deze paginaVerstuur naar...Naar boven topE-titel
Foto Grote Markt