Home website

  


Facebook Stad Tienen

Twitter Stad Tienen
spatieOpleidingen beeldende kunst

Foto meisje tekenenAanbod

Kinderateliers 

(voor kinderen van 6 tot 11 jaar)

Bewondering en verwondering staan centraal in de kinderateliers. Spontaniteit en fantasie worden gestimuleerd, rekening houdend met de eigenheid van elk kind. We tekenen, schilderen, boetseren, werken met gips, drukken en maken ruimtelijke constructies met verschillende materialen en technieken. Twee of drie lesuren per week. De cursus wordt georganiseerd in Tienen, Kumtich en Houwaert.

Jongerenateliers 

(voor jongens en meisjes van 12 tot 17 jaar)

Jouw leefwereld en interessesfeer vormen het uitgangspunt voor de atelieropdrachten. Waarnemingstekenen, boetseren, fotografie, ruimtelijke installaties, mixed media en de studie van verschillende technieken komen aan bod. Vier lesuren per week.

Beeldende vorming (BV) 

(voor volwassenen vanaf 18 jaar)

In het Oriëntatiejaar Beeldende Kunst beogen we de ontwikkeling van het vermogen om persoonlijke ervaringen op authentieke wijze inhoudelijk en vormelijk uit te drukken (persoonlijke ontplooiing). Het oriëntatiejaar is een tweejarige multidisciplinaire opleiding voor iedereen ouder dan 18 jaar die zin heeft in kunstbeoefening. Het atelier omvat vier lesuren op:

  • dinsdagavond: aandacht voor grafische technieken;
  • donderdagavond: vorm en ruimtelijk werk;
  • vrijdagavond: mixed media-atelier, met een verscheidenheid aan disciplines die naast elkaar kunnen groeien en elkaar sterk beïnvloeden.

Tekenkunst

(voor volwassenen vanaf 18 jaar)

Tekenen wordt vaak gezien als een talent, je kan het echter leren en doorgeven aan anderen. Tijdens dit atelier komen zowel klassiek, als experimenteel tekenen aan bod. Je kan kiezen voor een avond- of dagcursus op verschillende dagen.

Schilderkunst

(voor volwassenen vanaf 18 jaar)

In het atelier schilderkunst willen we je vertrouwd maken met de verschillende beeldelementen en technieken die het begrip 'schilderkunst' kent. Waarnemen, de realiteit interpreteren, de werkelijkheid abstraheren en de persoonlijke artistieke visie verruimen, zijn een doel. Avond- of dagcursus op verschillende dagen.

Keramiekkunst

(voor volwassenen vanaf 18 jaar)

Klei bewerken is eeuwenoud. Aarde, water, vuur en de vindingrijkheid van de mens liggen aan de basis. Vanuit een vormeloze massa en een initiatie in de elementaire plastische begrippen, leren we doelgericht de diverse keramische technieken beheersen. In de loop van het traject komt er meer ruimte voor eigen inbreng en een persoonlijke vormgeving. Dit atelier volg je 's avonds op verschillende dagen.

Grafische kunst - Non-toxisch

(voor volwassenen vanaf 18 jaar)

In het grafiekatelier leer je de technieken van hoogdruk, vlakdruk en diepdruk. Aan de hand van deze manuele drukvormen ga je experimenteren en ontwikkel je een eigen beeldtaal. De cursus omvat 4 lesuren op woensdagavond.

Naaktmodel

(voor volwassenen vanaf 18 jaar)

De afdeling beeldende kunst werkt met een team van modellen. In alle volwassenenateliers komen naaktmodel, gekleed model en portret regelmatig aan bod.

Kunstgeschiedenis

(voor volwassenen vanaf 18 jaar)

Kunstgeschiedenis vormt een onderdeel van alle ateliers. Op een vlotte manier en naar de praktijk gericht, leer je kunst bekijken en interpreteren. Uitstappen naar tentoonstellingen zijn een vast onderdeel. 

KunstZin

(voor volwassenen vanaf 18 jaar)

Ben je creatief en kunstzinnig, maar worstel je met psychische problemen waardoor de stap naar de academie een te hoge drempel is? Heb je extra ondersteuning en een veilige omgeving nodig om je creatieproces op gang te houden? Rekening houdend met je eigen ritme en uniciteit, geven we je de mogelijkheid om via verschillende materialen en technieken de kunstenaar in jou te laten openbloeien. Je bent welkom op maandagnamiddag. 

Vinkje Animatiefilmpje Youtube 1
Vinkje Animatiefilmpje Youtube 2

spatie

NavButton Contact: Academie Regio Tienen voor beeldende kunst - tel 016 81 32 71 - tekenacademie@tienen.be


Print/Verstuur-knopPrint deze paginaVerstuur naar...Naar boven topE-titel
Foto Grote Markt