Home website

  


Facebook Stad Tienen

Twitter Stad Tienen
spatieSociale kaarten alcohol- en drugverslaving

INFORMATIE VOOR EERSTELIJNHULPVERLENERS EN ZORGVERSTREKKERS

Zit je als eerstelijnhulpverlener of -zorgverstrekker zelf nog met vragen rond alcohol? Heb je vragen bij een bepaalde casus? Zoek je advies of een opleiding rond signalen herkennen, het motiveren van patiënten, ... Of wil je graag wat meer informatie over de mogelijkheden van een alcohol- en drugbeleid binnen je eigen organisatie?  In Tienen kan je daarvoor terecht bij:

Preventiewerking alcohol- & andere drugs
CGG Vlaams-Brabant Oost
Vital Decosterstraat 86
3000 Leuven
tel 016 32 97 00
preventieAD@cgg-vbo.be  

SOCIALE KAART

Informatie/Vragen

Voor meer informatie over alcohol, cursussen, zelfhulpgroepen en behandeling kunnen je cliënten terecht bij onderstaande organisaties. Wil je zelf meer informatie over onderstaande organisaties of over alcohol- en drughulpverlening in het algemeen? Dit kan je vinden in de VAD publicatie ‘wegwijs in de drughulpverlening’

CAW Hageland
Torsinplein 12
3300 Tienen
tel 016 81 37 78
tienen@cawhageland.be
www.cawhageland.be 

Jongeren Advies Centrum (JAC)
Torsinplein 12
3300 Tienen
tel 016 81 37 78
jactienen@hotmail.com
www.jac.be
www.cawhageland.be 

MSOC TIENEN*
Medisch Sociaal Opvang Centrum (MSOC)
Grote Bergstraat 2
3300 Tienen
tel 016 81 04 82
mattienen@hotmail.com
www.siddartha.be 

Druglijn
tel 078 15 10 20
druglijn@druglijn.be
www.druglijn.be

Begeleiding/behandeling

Ambulant

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-Brabant-Oost (CGG-VBO)
Veldbornstraat 18
3300 Tienen
tel 016 80 17 50
Tienen@cgg-vbo.be
www.cgg-vbo.be

MSOC Tienen*
Medisch Sociaal Opvang Centrum (MSOC)
Grote Bergstraat 2
3300 Tienen
tel 01681.04.82
mattienen@hotmail.com
www.siddartha.be

Residentieel

RZ Heilig Hart Tienen
Afdeling PAAZ
Kliniekstraat 45
3300 Tienen
tel 016 80 90 11
www.rztienen.be

Psychiatrische kliniek Broeders Alexianen
Afdeling Pathways (-18j)
Afdeling Ter Dennen (+18j)
Liefdestraat 10
3300 Tienen
tel 016 80 75 11
alexianentienen@fracarita.org
www.alexianentienen.be

UPC - Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus
Afdeling acute organische psychiatrie; rehabilitatie Korsakoffsyndroom
Krijkelberg 1
3360 Bierbeek
tel 016 45 26 11
upc.st.kamillus@fracarita.org

De Spiegel*
Afdeling therapeutische gemeenschap
tg.intro@despiegel.org
Pellenbergstraat 160
3010 Kessel-Lo
info@despiegel.org
http://drugshulpverlening.despiegel.org/

Crisisopvang

UZ Leuven - Campus Gasthuisberg
EPSI-unit: crisisafdeling voor eerste psychiatrische spoedinterventies
Herestraat 49
3000 Leuven
tel 016 34 12 81 
http://www.uzleuven.be/nl/psychiatrie/epsi-unit

De Spiegel*
Afdeling crisisprogramma
crisis.intro@despiegel.org
Pellenbergstraat 160
3010 Kessel-Lo
tel 016 46 10 18
info@despiegel.org
http://drugshulpverlening.despiegel.org/

Vroeginterventie

Cursus ‘Alcohol de baas’
Preventiewerking alcohol- en andere drugs
CGG Vlaams-Brabant Oost
Vital Decosterstraat 86
3000 Leuven
preventieAD@cgg-vbo.be

Zelfhulpgroepen

Anonieme Alcoholisten - AA
tel 03 239 14 15
info@aavlaanderen.org
www.aavlaanderen.org

SOS Nuchterheid Tienen
tel 09 330 35 25
info@sosnuchterheid.org
www.sosnuchterheid.org

*Bij deze organisaties ligt de focus op illegale drugs. Alcohol kan in de begeleiding aan bod komen, maar enkel als bijkomende verslaving en niet als een op zich staand verslavingsprobleem.

spatie

NavButton Contact: ECAT - tel 016 32 97 00 - joyce.borremans@cgg-vbo.be


Print/Verstuur-knopPrint deze paginaVerstuur naar...Naar boven topE-titel
Foto Grote Markt