Roze zak zachte plastics

Om zachte plastics te sorteren zijn roze zakken met het logo van EcoWerf ter beschikking. Deze zakken worden aanvaard in het recyclagepark en worden om de zes weken aan huis opgehaald.

Opgelet

Vanaf maandag 1 maart ‘21 verdwijnt de roze zak.

Heb je nog een voorraad roze zakken? T/m eind mei kan je deze gebruiken voor de inzameling van pmd-afval. Heb je nog één of meerdere volledige rollen, dan kan je deze in het recyclagepark binnenbrengen. Per rol wordt er 2,50 euro op je difTar-rekening gezet. 

Voorwaarden

  • Verschillende fracties van 100 % zuivere folies, zakken, potjes ...: folies, draagtassen, zakjes, blisters, kuipjes en vlootjes, potjes, kleerhangers, bloempotjes, klein speelgoed, harde plastic met volume < 10 l (emmer).
  • De zachte plastics moeten gereinigd en gezuiverd zijn en moeten ontdaan zijn van alle onderdelen die geen plastic zijn.
  • De zachte plastics moeten aangeboden worden in een door EcoWerf via de stad ter beschikking gesteld recipiënt (roze zak).
  • De zak moet zorgvuldig gesloten worden.
  • De zak mag noch scheuren, barsten (tenzij zorgvuldig met plakband hersteld) of lekken vertonen.
  • Het gewicht van het aangeboden recipiënt mag niet hoger zijn dan 10 kg.

Procedure

De roze zakken zijn te koop:

  • aan de snelbalie in het stadhuis;
  • in de Streekshop;
  • in een aantal warenhuizen en winkels in Tienen:

• AD Delhaize, Mulkstraat 2;
• Brico Tienen, Pollepelstraat 44;
• Carrefour Market, Beauduinstraat 165;
• Colruyt, Zijdelingsestraat 64;
• Hypermarkt Carrefour, Albertvest 15;
• Joefashion Express, Leuvensestraat 10;
• Pic Nic, Aandorenstraat 83;
• Proxy Delhaize Kumtich, Leuvenselaan 877;
• Smatch, Getestraat 100;
• SPAR, Menegaard 20.

Bedrag

Rol met 10 zakken van 60 liter: 2,50 euro.

Regelgeving

Contantbelastingreglement voor de inzameling van de hiernavolgende fracties van het huishoudelijk afval: zachte plastics (roze zak).
Politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen (en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen).

Contact