Openbaar onderzoek ontwerp actieplan voedselverlies en biomassa

30
juli
2020

De OVAM stelt een nieuw Vlaams ontwerp van actieplan 'Voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025' voor. Van 1 augustus t/m 30 september '20 loopt het openbaar onderzoek. 

De Vlaamse overheid werkte een ontwerp actieplan uit om voedselverliezen te vermijden en biomassa beter te benutten. Tegen 2025 zou het voedselverlies in Vlaanderen met 30 procent moeten dalen.

In de transitie naar een circulaire economie hebben (rest)stromen van voedsel en biomassa veel te bieden. Daarom wil Vlaanderen de lat hoog leggen. Het nieuwe actieplan ‘Voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025’ moet het voedselverlies in Vlaanderen verder beperken en meer duurzame (her)gebruiksmogelijkheden creëren voor biomassa en biomassareststromen.

Overeenkomstig artikel 17, §3, van het Materialendecreet, is het ontwerp voor een termijn van twee maanden online te consulteren bij de OVAM of na afspraak bij de dienst leefmilieu in het stadhuis, Grote Markt 27 in Tienen en dit tijdens de openingsuren na telefonische afspraak via tel 016 80 57 92.

Gedurende de looptijd van het openbaar onderzoek kan iedereen opmerkingen en suggesties schriftelijk ter kennis brengen aan de OVAM – team bio, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen of mailen naar actieplanbio@ovam.be.

Contact