Hagelands Historisch Documentatiecentrum en stadsarchief

Waar kan je ons bereiken?

Aanbod

Goed om weten

  • Sommige stukken moeten aangevoerd worden uit een ander depot. Daarom is het nodig om ze op voorhand aan te vragen.
  • Schriftelijke vragen worden beantwoord op voorwaarde dat de vraag concreet gesteld wordt. De archiefmedewerkers kunnen niet in uw plaats een volledige afstamming opzoeken.
  • De bibliotheek van het documentatiecentrum leent geen boeken uit. Je kunt de publicaties in de leeszaal raadplegen.
  • Fotokopieën uit boeken, tijdschriften en losse archiefstukken kosten 0,10 euro per stuk. Handschriften, archiefregisters, kwetsbare drukwerken en de registers van de burgerlijke stand en de bevolking worden in geen geval gefotokopieerd. Reproducties zijn verkrijgbaar.
  • Het maken van foto’s met een digitaal toestel kan slechts na goedkeuring van de archiefmedewerker.
  • Bij twijfel aarzel niet om de archiefmedewerkers om raad te vragen.
  • Het archief volgt de wetgeving die van toepassing is op de openbaarheid van bestuur. Dit houdt in dat alle documenten die de stad bij het uitoefenen van haar taken produceert kunnen ingekeken worden. Op sommige archieven staan er echter beperkingen. Zo regelt de wet op de bescherming van de private levenssfeer (de wet op de privacy) de openbaarheid van de documenten van de burgerlijke stand en de bevolking. Deze registers moeten minstens 100 jaar oud zijn alvorens ze publiek worden.
  • De wet op de auteursrechten bepaalt dat de bouwplannen niet mogen gekopieerd worden als ze jonger zijn dan 70 jaar oud. Reproducties worden slechts gemaakt na geschreven toestemming van de architect of zijn erfgenamen.

Openingsuren

Maandaggesloten
Dinsdag van 10.00 tot 12.30 uur, van 13.00 tot 16.45 uur
Woensdag van 10.00 tot 12.30 uur, van 13.00 tot 16.45 uur
Donderdag van 10.00 tot 12.30 uur, van 13.00 tot 16.45 uur
Vrijdag van 10.00 tot 12.30 uur, van 13.00 tot 16.45 uur
Zaterdaggesloten
Zondaggesloten
Maandag 26-10-2020gesloten
Dinsdag 27-10-2020 van 10.00 tot 12.30 uur, van 13.00 tot 16.45 uur
Woensdag 28-10-2020 van 10.00 tot 12.30 uur, van 13.00 tot 16.45 uur
Donderdag 29-10-2020 van 10.00 tot 12.30 uur, van 13.00 tot 16.45 uur
Vrijdag 30-10-2020 van 10.00 tot 12.30 uur, van 13.00 tot 16.45 uur
Zaterdag 31-10-2020gesloten
Zondag 1-11-2020gesloten
laden

Sluitingsdagen

Sluitingsdag Wapenstilstandwoensdag 11 november 2020
Sluiting eindejaarsperiodevrijdag 25 december 2020 tot vrijdag 1 januari 2021