Update corona - Evenementen tijdens de versoepelingsfase

23
juni
2020

Nu de Nationale Veiligheidsraad de coronamaatregelen aanzienlijk versoepeld heeft, kunnen activiteiten in de stedelijke infrastructuur en op het openbaar domein opnieuw plaatsvinden. Hierbij gelden echter nog steeds strikte voorwaarden.  

T/m 30 juni ’20 zijn sportieve en andere activiteiten zonder aanbod van drank of eten in groepen van max. 20 personen, zowel in- als outdoor toegelaten, voor zover deze plaatsvinden onder begeleiding van een meerderjarige trainer of toezichter en met respect voor de social distancing. Het dragen van een mondmasker wordt aangeraden in ruimtes waar dit niet mogelijk is (bv. de toiletten). De ruimtes dienen voldoende verlucht te worden. Wedstrijden kunnen enkel zonder publiek plaatsvinden.

Met deze versoepeling kunnen er opnieuw activiteiten zoals vergaderingen en repetities in de stedelijke ontmoetingscentra plaatsvinden. Ook in het sportcentrum Houtemveld zijn sportactiviteiten in open lucht onder deze voorwaarden mogelijk. De indoor sportinfrastructuur blijft echter t/m 31 augustus ’20 gesloten voor de sportverenigingen. De stad Tienen neemt deze beslissing omdat de sportzalen binnenkort ingenomen worden voor de zomeropvang van de vrijetijdsdiensten. Hierbij dienen er strikte maatregelen op het vlak van hygiëne en sociale bubbels genomen te worden, waardoor het niet haalbaar is om de sportzalen ’s avonds open te stellen voor de sportverenigingen.

Vanaf 1 juli ’20 wordt het aantal personen dat aan een indoor georganiseerde activiteit kan deelnemen opgetrokken naar 50. Ook in de stedelijke ontmoetingscentra kunnen dan opnieuw activiteiten met aanbod van drank en voedsel plaatsvinden. Dit voor groepen van max. 50 personen (organisatoren en medewerkers inbegrepen) en enkel met professionele catering voor zowel de bereiding als de bediening. De cateraars dienen zich te houden aan dezelfde verplichtingen die gelden voor de restaurants. Dansen is niet toegelaten, de ruimte dient voldoende geventileerd te worden en een veilige afstand moet bewaard worden. Het dragen van een mondmasker wordt aangeraden in ruimtes waar de social distancing niet gegarandeerd kan worden zoals de toiletten.

Sportieve activiteiten, met inbegrip van wedstrijden, kunnen vanaf 1 juli '20 plaatsvinden met een zittend publiek van max. 200 toeschouwers en volgens de richtlijnen die in het desbetreffende protocol door de bevoegde minister vastgelegd zullen worden. In afwachting van dit protocol legt de stad Tienen de volgende beperkingen op:

 • max. 50 aanwezigen (begeleiders, medewerkers, publiek en deelnemers inbegrepen);
 • er dient een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen zones voor de sportactiviteit en zones voor het publiek;
 • tussen de stoelen wordt 1,5 m afstand bewaard (behalve voor personen die tot hetzelfde gezin behoren);
 • het max. aantal stoelen voor het publiek wordt bepaald in functie van de beschikbare ruimte in de afgebakende zone;
 • het gebruik van een mondmasker wordt aangeraden in ruimtes waar de social distancing niet gegarandeerd kan worden;
 • de ruimtes dienen voldoende verlucht te worden;
 • er mag geen voedsel aangeboden worden, enkel drank is toegelaten;
 • indien dranken worden aangeboden, zijn de regels voor de horeca van toepassing.

De Nationale Veiligheidsraad besliste eerder al dat massa-evenementen t/m 31 augustus ’20 niet toegelaten zijn. Bijeenkomsten zoals kermissen en dorpsfeesten kunnen eventueel vanaf 1 augustus ’20 geleidelijk worden hervat. De federale overheid ontwikkelt momenteel een evaluatie-instrument waarmee organisatoren van evenementen zullen kunnen nagaan of ze een evenement mogen organiseren en onder welke voorwaarden. In afwachting hiervan laat de stad Tienen vanaf 1 juli ’20 evenementen toe onder de volgende voorwaarden:

 • max. 200 personen (organisatoren en medewerkers inbegrepen);
 • een veilige afstand dient bewaard te worden;
 • het dragen van een mondmasker wordt aangeraden in ruimtes waar social distancing niet mogelijk is;
 • dansen is niet toegelaten;
 • er dienen stewards voorzien te worden;
 • de nodige hygiënemaatregelen dienen genomen te worden (handgels, desinfecterend materiaal, sanitair …) voor én tijdens het event;
 • er dient een duidelijk zichtbaar onderscheid gemaakt te worden tussen zones voorbehouden voor een staand publiek en zones voor een zittend publiek (met behulp van vloermarkeringen);
 • het max. aantal stoelen wordt bepaald in functie van de beschikbare oppervlakte binnen de afgebakende ruimte;
 • bij een zittend event dient er 1,5 m afstand tussen de stoelen voorzien te worden (behalve voor personen van hetzelfde gezin);
 • indien er drank of voedsel aangeboden wordt, gelden de regels voor de horeca.

Uiteraard dient nog steeds een toelating voor de organisatie van evenementen aangevraagd te worden via het evenementenloket (https://evenementen.tienen.be/).

De stad benadrukt dat waakzaamheid de boodschap blijft, ook al evalueren de cijfers over het aantal coronabesmettingen in ons land gunstig. De genomen maatregelen zijn dan ook altijd onder voorbehoud van een gunstige epidemiologische situatie.