Informatie tijdens de coronacrisis

Banner coronavirus

Laatste update: vrijdag 19 september '20.

Verplichting mondmaskers

Vanaf zaterdag 25 juli '20 geldt de verplichting om een mondmasker te dragen in de afgebakende handelskern, zijnde de Leuvensestraat, Hennemarkt, Nieuwstraat, Spiegelstraat, Grote Markt, Veemarkt en Kalkmarkt, en in de aanloopstraten nl. Peperstraat, Gilainstraat (vanaf de kruising met de Oude Vestenstraat en de Waaibergstraat tot aan de Grote Markt), Minderbroedersstraat (vanaf de kruising met het Torsinplein tot aan de Grote Markt) en de Beauduinstraat (vanaf de kruising met het Kapucijnenplein tot aan de Veemarkt). Deze maatregel is van toepassing vanaf de leeftijd van 12 jaar.

Organisatie van evenementen

De stad Tienen volgt de richtlijnen van de federale overheid die vastleggen dat evenementen organiseren mag, op voorwaarde dat er rekening gehouden wordt met de geldende coronamaatregelen en dat voor ieder evenement het veiligheidsrisico afgewogen wordt.

In Tienen betekent dit concreet dat er voor elk publiek toegankelijk evenement dat plaatsvindt in openlucht op openbaar domein of op privé-domein, een toelating aangevraagd moet worden via het evenementenloket (www.tienen.be/digitaal-evenementenloket-tienen). De aanvraag dient minimum twee maanden voor datum te gebeuren en wordt in het evenementenloket automatisch afgetoetst aan de COVID event matrix. Ieder evenement wordt beoordeeld en kan geweigerd worden indien het risico op besmetting te hoog wordt geacht.

Al naargelang de aard van het evenement gelden er specifieke richtlijnen. Om de verenigingen en organisatoren goed te informeren heeft de stad Tienen een leidraad opgemaakt.

Voor indoor activiteiten dient er geen aanvraag via het evenementenloket te gebeuren, behalve wanneer er (net zoals voorheen) een drankvergunning en/of een afwijking van de geluidsnormen gevraagd wordt, wanneer het een fuif met openbaar karakter betreft en/of wanneer het advies van de politie en/of de brandweer vereist is. Wel wordt ook bij indooractiviteiten aangeraden om de COVID event matrix in te vullen op www.covideventriskmodel.be.

De toelating voor een evenement is altijd onder voorbehoud en kan bij een verdere ongunstige evolutie van de pandemie of na een bijsturing van de federale richtlijnen ingetrokken worden en dit eventueel ook op het laatste moment. De stad is zich bewust dat de vele voorwaarden extra werk teweegbrengen voor de organisatoren, maar wijst hen ook op hun verantwoordelijkheid en benadrukt het belang om de geldende maatregelen na te leven. De politie zal controle uitoefenen op het veilige verloop van evenementen

Dienstverlening stads- en OCMW-diensten

De stads- en OCMW-diensten hebben hun normale werking terug opgestart, maar werken enkel op afspraak:

 • 016 80 57 00 (afspraken diensten stadhuis en technische dienst - elke werkdag van 08.00 tot 16.00 uur, op dinsdag ook van 18.00 tot 20.00 uur)
 • 016 80 11 11 (afspraken OCMW/Sociaal Huis - elke werkdag van 08.00 tot 16.00 uur, op maandag ook van 18.00 tot 20.00 uur)
 • 016 80 58 30 (informatie over corona en algemene vragen - elke werkdag van 08.00 tot 16.00 uur)

 

 • Raadpleeg www.tienen.be/e-loket voor digitale aanvragen.

 • De snelbalie in het stadhuis is open voor de afhaling van documenten, dit zonder afspraak.

 • Afvalzakken en gft-stickers zijn opnieuw verkrijgbaar in het stadhuis. De grijze afvalzakken klein en groot formaat worden voortaan ook per stuk verkocht. Raadpleeg hier ook de lijst met andere verkooppunten.

 • Er wordt gevraagd zoveel mogelijk via Bancontact te betalen.

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf 12 jaar bij het betreden van de openbare gebouwen.

 

Bibliotheek

Burgerzaken

 • Huwelijken in het stadhuis mogen in aanwezigheid van max. 30 personen plaatsvinden (twee medewerkers van de stad en de schepen inbegrepen). Een receptie na de plechtigheid is niet toegelaten. Het dragen van een mondmasker is verplicht zolang men niet neerzit, maar mag wel even verwijderd worden voor een fotomoment.

CC De Kruisboog

 • CC De Kruisboog heeft zijn programmatie bekendgemaakt tot eind 2020. Meer info op www.dekruisboog.be.

 • Voor het nieuwe seizoen wordt er niet gewerkt met abonnementen.

 • Naargelang de maatregelen die gelden op dat moment, kunnen voorstellingen van zaal veranderen.

 • De verhuur van de vergaderruimten in het Vrijetijdscentrum is opnieuw toegelaten onder voorwaarden. Contacteer de zaalverantwoordelijke voor meer informatie.

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf 12 jaar bij het betreden van de openbare gebouwen.

Erfgoedsite

 • De Streekshop en het toeristisch infokantoor zijn opnieuw open. Betalen kan enkel met Bancontact. Omdat museum het Toreke gesloten blijft voor herstellingswerken, zal de Streekshop op zondag gesloten zijn.
 • De leeszaal van het stadsarchief is opnieuw open. Er mogen max. 3 personen tegelijk aanwezig zijn en een veilige afstand dient bewaard te worden. Het dragen van een mondmasker is verplicht.

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf 12 jaar bij het betreden van de openbare gebouwen.

 • Museum het Toreke blijft gesloten omwille van herstellingswerken.

Jeugddienst & Huis van het Kind Tienen

 • Het speelpunt van Huis van Kind is voorlopig gesloten. 

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf 12 jaar bij het betreden van de openbare gebouwen.

Markten

 • Voor de drie markten is er een circulatieplan uitgestippeld en worden de nodige affiches met richtlijnen voor de marktbezoekers uitgehangen.

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf de leeftijd van 12 jaar.

OCMW

Ouderen kunnen naar het infoloket 65+ bellen via tel 016 80 11 28  en worden verwezen voor:

 • bedeling van maaltijden aan huis;  
 • informatie over de diensten en organisaties die thuiszorg verlenen (gezinszorg, , boodschappendienst, traiteurs…);
 • hulp bij het aanvragen van deze diensten;
 • een luisterend oor tijdens deze moeilijke periode.

Sportinfrastructuur 

Recyclagepark EcoWerf

 • Het recyclagepark in Tienen is open, mits strikte voorwaarden. Meer informatie vind je hier.

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht.

 • Afvalophalingen zullen zoveel mogelijk doorgaan. Wordt het afval niet opgehaald, dan haal je dit opnieuw binnen.

Sociaal Huis

 • De zitdagen van externe instanties in het Sociaal Huis zijn tot nader order geannuleerd.

 • De maatschappelijke werkers van het OCMW werken uitsluitend op afspraak (bel 016 80 11 11).

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf 12 jaar bij het betreden van de openbare gebouwen.

Hoe help ik zelf de verspreiding bestrijden?

Om de verspreiding van het virus in te dijken, zijn er een aantal eenvoudige maatregelen die ook toegepast worden om de verspreiding van griep en andere virussen te voorkomen:

 • was je handen regelmatig 40 tot 60 seconden met zeep;
 • gebruik een papieren zakdoekje en gooi het na gebruik meteen weg in een afsluitbare vuilbak;
 • heb je geen papieren zakdoekje bij de hand, hoest of nies in de binnenkant van je elleboog;
 • vermijd het om handen, kussen of knuffels te geven;
 • blijf thuis wanneer je ziek bent. Bel de huisarts bij het vermoeden van een besmetting, ga niet in de wachtzaal zitten;
 • hou afstand van andere mensen waar mogelijk;
 • draag een mondmasker wanneer een veilige afstand niet mogelijk is.

Wat betekent quarantaine voor mij?

Het kan dat je in quarantaine moet. Je vindt antwoorden op vaak gestelde vragen over quarantaine op deze pagina

Steun de lokale handel

Na een reeks fiscale maatregelen, lanceert de stad Tienen de T-bon om de lokale handel en horeca in deze moeilijke periode te ondersteunen. Alle informatie vind je hier.

Koop lokaal 

Informatie voor zelfstandigen

Heropstart horecazaken

Heropstart handelszaken

 • Voor handelaars die heropstarten, stelt de FOD economie een gids, communicatiemateriaal en een 'COVID-19 winkelplan' ter beschikking. Zij dienen zelf een werkwijze uit te werken om de heropstart op een veilige manier te laten verlopen met inachtneming van alle regels van hygiëne, veiligheid en social distancing. Deze info moeten ze kunnen voorleggen wanneer ze controle krijgen van de bevoegde instanties.

 • De stad stelt een affiche ter beschikking voor het hanteren van een veilige afstand en een max. aantal klanten in de winkel.

 • De stad liet een affiche ontwerpen om de inwoners te stimuleren lokaal te kopen. Je kan deze hier downloaden en in je zaak uithangen.

 • Op het platform www.tienen.be/kooplokaal worden alle handelszaken gebundeld. Je kan je als handelaar op deze website gratis registreren om in het overzicht opgenomen te worden.

Heropstart bedrijven

Voor bedrijven die heropstarten, stelt de FOD economie een generieke gids ter beschikking om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan op het werk. Zij dienen zelf een werkwijze uit te werken om de heropstart op een veilige manier te laten verlopen met inachtneming van alle regels van social distancing. Deze info moeten ze kunnen voorleggen wanneer ze controle krijgen van de bevoegde instanties.

Aankoop beschermingsmateriaal


Steunmaatregelen

Hieronder vind je enkele links waar info rond (steun)maatregelen, regelgeving en veelgestelde vragen voor ondernemers gebundeld zijn:


De stad Tienen nam een aantal maatregelen om ondernemers in deze moeilijke periode te ondersteunen:

 • Met het oog op de heropstart van de horecazaken, kunnen horeca-uitbaters nu reeds een aanvraag indienen voor de plaatsing of uitbreiding van een terras. Alle info is hier terug te vinden.

 • De stad lanceert de T-bon. Handelaars kunnen op dit systeem intekenen waarbij inwoners waardebonnen van 5 of 20 euro aankopen en de stad de aankoopwaarde met 20 % verhoogt tot respectievelijk 6 en 24 euro. Het bedrag wordt onmiddellijk doorgestort naar de betreffende ondernemingen. Alle info is hier terug te vinden.

 • Op het platform www.tienen.be/kooplokaal worden (via Vlaanderen online) alle handelszaken gebundeld. Je kan je als handelaar op deze website gratis registreren om in het overzicht opgenomen te worden.

 • De terrassentaks geschrapt wordt tot nader order geschrapt.

 • Inningen van lokale belastingen voor ondernemers worden opgeschort tot 30 september ’20.

 • De markten zijn ondertussen afgeschaft, maar voor de voorbije periode in de coronacrisis waarin deze nog toegelaten waren, is geen belasting op standplaatsen verschuldigd.

 • Bedrijven en zelfstandigen kunnen een afbetalingsplan bekomen voor de stedelijke belastingen voor de aanslagjaren 2019 en 2020, met een gespreide aflossing over de jaren 2020 en 2021.

 • De stad zal een promofonds oprichten voor het opzetten van gezamenlijke acties ter ondersteuning van de lokale handel. Hiervoor wordt een bedrag van 200.000 euro uitgetrokken. In dat kader zal er onmiddellijk werk gemaakt worden van het aanstellen van een ‘citymanager’. Voor de horeca en detailhandel wordt in onderling overleg een actieplan op maat uitgewerkt.

 • De stad liet een affiche ontwerpen met de boodschap 'Koop lokaal' die de handelaars kunnen uithangen om de inwoners te stimuleren lokaal te kopen.

 • De stad engageert zich om betalingen aan leveranciers zo snel mogelijk uit te voeren.


Nuttige contactgegvens

 • Dienst economie stad Tienen: tel 016 80 57 67 (elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur), lokaleeconomie@tienen.be
 • Gratis infonummer FOD economie: tel 0800 12 033

 

Algemene contactgegevens voor meer info

Algemeen

 • het gratis infonummer 0800 14 689 (met vragen over het coronavirus en gezondheid - elke dag van 08.00 tot 20.00 uur)
 • het gratis infonummer 0800 120 33 (met vragen over economie - elke dag van 09.00 tot 17.00 uur)
 • tel 02 501 40 00 (met voor vragen over hulp aan Belgen in het buitenland)
 • www.info-coronavirus.be

Lokaal

 • tel 016 80 58 30 met vragen over lokale maatregelen
 • tel 1733 voor een huisdokter van wacht - elke dag van 19.00 tot 08.00 uur, in het weekend vanaf vrijdagavond 19.00 uur tot maandagochtend 08.00 uur)
 • tel 016 31 95 50 wanneer zelf hulp nodig hebt of iemand kent die hulp nodig heeft
 • gsm 0492 15 81 61 wanneer je nood hebt aan psychische zorg t.g.v. de coronacrisis
 • www.tienen.be/corona (voor lokale maatregelen)
 • www.facebook.com/stadtienen (voor lokale maatregelen)
 • www.twitter.com/stadtienen (voor lokale maatregelen)

Anderstalige informatie

Nood aan informatie in een andere taal? Kijk op: